Pozvánka na únorové BTC se Štefanem Hornem.

štefan3.

Semináře v pátek a v sobotu začínají v 9:00 hod.

V pátek od 18:30 proběhne evangelizace s modlitbou za nemocné (vstup volný).

Registrace zastavena, Semináře se můžete zúčastnit, ale nebudete mít zajištěno jídlo. 

Konferenční poplatek je 50Kč.

 

Rozhovor s Aničkou Koziorkovou.

Autor: Věra Adamusová a Hana Špoková Zdroj: achavirov.cz

Anička Koziorkova _7085Ještě před rokem jste ji mohli potkat v centru města s batohem na zádech a dvěma francouzskými holemi. Menší, nenápadná postava, ale akční a soběstačná i přesto, že jí v dubnu bude už 94 let. Je druhou nejstarší členkou našeho sboru. Nevynechala bezdůvodně žádnou bohoslužbu, ale loni v březnu upadla a zlomila si krček, což od základu změnilo její život a vlastně i bydliště. Ze zdravotních důvodů je nyní v domově důchodců Vesna v Orlové, kde je pravidelně navštěvována. Číst zbytek položky »

Proroctví.

Autor: Petr Špok Zdroj: achavirov.cz

Petr Špok-1Na počátku roku se mi během příprav na vedení našich novoročních modliteb připomnělo proroctví, které náš sbor kdysi přijal. Vyhledal jsem si ho a musím říct, že mě toto proroctví ze srpna 1991 hodně překvapilo. Tady je jeho část, kterou jsme před lety otiskli ve Sborových listech: …Vybral jsem si vás k tom, abyste byli příkladem věřícím na severu, jihu, východě i západě od vás, nejen ve vaší zemi, nýbrž také za jejími hranicemi. Toužím po tom, abyste pokračovali v zasahování měst, která vám Číst zbytek položky »

07.02.2016 Larry Martin – Bůh ví všechno.

larry martinEzechiel 37:1-4 Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle – celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“ Tehdy mi řekl: „Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo!

Hlavní myšlenka: Dnes je den spasení.

Lidé na cestě.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„…Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25,35)

Milí bratři a sestry,

není tématu, které by více plnilo stránky světových médií a rozdělovalo společnost než otázka uprchlické krize. Za minulý rok přišlo do Evropy více než milion lidí, z nichž více než půl milionu má naději na azyl. Veřejnost (na rozdíl od mnohých politiků) vnímá spíše negativní stránku celé věci: Lidé si kladou otázku, zda Číst zbytek položky »

Milovat bližního.

Autor: Lukáš Targosz Zdroj: lukastargosz.blogspot.cz

targosz 2010 – kopieMinule jsem mluvil o tom, co Ježíš odpověděl na otázku, co je základním shrnutím všech Božích pravidel. Víte, pravidla jako taková nejsou zlá. Ve skutečnosti nám pomáhají mít v životě nějaký směr, sociologové dokonce říkají, že více konkrétních a přísných pravidel pomáhá rozhodně více než nějaká vágní prohlášení o životních cílech. Izraelité definovali celkem 613 takových pravidel ve svých Písmech, kterým my říkáme Starý Zákon. To je docela dost, a proto se snažili podle své rabínské Číst zbytek položky »

31.01.2016 Petr Špok – Bůh mi dopřává odpočinutí.

Petr Špok-1Deuteronomium 5:12-15 Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

Hlavní myšlenka: I v dnešní době, jde žít v odpočinutí.

Když ponižuješ druhé, snižuješ sám sebe

Zdroj: spkd.cz

smutek_8507077410026592197_n„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tesalonickým 5:11

Zde jsou čtyři otázky, na které musíš být schopen odpovědět:

  1. Cítí se lidé lépe, když s tebou strávili nějaký čas?
  2. Číst zbytek položky »

Co si zaslouží tvoje dítě

Zdroj: spkd.cz

Piligrim v OD_3337627035923643080_n„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.“ Žalm 127:3

Tvoje děti si zaslouží některé věci, jako jsou například:

  1. Čas. Ne čas, který ti zbyde na konci dne, ale čas, který si pro ně oddělíš. Pokud je tvůj život řízen časovým plánem a tvoje děti v tom plánu nejsou, rychle s tím něco udělej. Jestli to neuděláš, nastane jednou den, kdy v jejich Číst zbytek položky »

Toto je môj domov: Czechoslovaki.

Zdroj: apostolskacirkev.cz

kozicoviRozhovor s Peterem a Jankou Kozicovými

Sedíme u počítače, z obrazovky na nás hledí dvě milé veselé tváře. Srší z nich pokora, radost, vděk. Jejich nadšení pro Pána Ježíše je zcela nakažlivé. Po příjemném hodinovém rozhovoru vypínáme počítač nabiti radostí a obdivem. Takhle nějak si představujeme skutečné služebníky… Seznamte se, prosím: Jana a Peter Kozicovi. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «