22.10. pastor Ilja Leonov v AC Havířov.

15.10.2017 Petr Špok – Služba Bohu.

Římanům 12:3 Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Hlavní myšlenka: Máš tendence o sobě přemýšlet vysoko nebo nízko?

Chraň svůj domov

Zdroj: spkd.cz

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ 1. Mojžíšova 2:15

Podle Bible Bůh postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil (viz 1. Mojžíšova 2:15). Z toho plyne, že i když máš úžasný domov, musíš v něm pracovat a střežit jej. I ta nejkrásnější zahrada na světě se nakonec stane semeništěm Číst zbytek položky »

Být Bohu k dispozici

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1)

„Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Číst zbytek položky »

Novinky od Davídka

Dobrý den naše „armádo dobra“,
spěchám se s vámi podělit s našimi dobrými novinami.

V těchto dnech očekáváme oficiální pozvání z kliniky. Termín hospitalizace máme 23.10. Chtěla bych, aby to bylo rychleji, ale fakt, že již máme datum, tak z toho mám taky radost.

K dárci nemám žádné nové ani konkrétní informace jen že je shoda v 8 z 10 ukazatelů. Číst zbytek položky »

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Srdce na hniličku.

Autor: Jiří Dohnal Zdroj: krestandnes.cz

Představte si, že jste na nejfrekventovanější ulici v New Yorku, chodníky jsou široké jako silnice a proudy lidí spěchají jedním i druhým směrem a připomínají proud řeky, kde místo vody tečou lidé. Možná jste tu masu lidí a jejich energii nikdy nepocítili na vlastní kůži, protože žijete v malém městě a velkým městům se záměrně vyhýbáte, Číst zbytek položky »

Sbírka pro Davídka je ukončena.

Drazí přátelé,
sbírka na malého Davídka je ukončena.

Dnes Nadační fond Nehemia odeslal rodičům Davida 14.000 Euro tj. 368.200,- Kč.
Nasťa Ščevelová mi napsala, že díky této pomoci je sbírka peněz ukončena. Celkově se vybralo k dnešnímu dni 153.137 Euro.
Davídek ukončil čtvrtou chemoterapii, kromě toho se našel vhodný dárce kostní dřeně. Do 14 dní by měl odjet do nemocnice v italské Veroně.

Mnohokrát všem dárcům děkuji.

Modlete se prosím i nadále, aby se operace povedla a Davídek přijal kostní dřeň a aby vše bylo na slávu Boží.

Bůh vám žehnej.
Vašek Bednář

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Genesis 4:7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout.

Hlavní myšlenka: Můžeme žít vítězně.

Dej do toho srdce i duši

Zdroj: spkd.cz

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10).  Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «