Noc kostelů a nedělní bohoslužba v Ostravě.

V neděli 31.05. proběhne v Ostravě Porubě bohoslužba s PER HYLDGAARDEM.
U nás bohoslužba NEBUDE.

Plakát Kristus není mýtus

 

Nauč se čekat na Boha.

Zdroj: spkd.cz

kriz vJ2wk„… ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly…“ Izajáš 40:31, ČSP
Prorok Izajáš nám o Bohu sděluje: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou“ (Izajáš 40:29–31, ČSP).
Když je orel na zemi, nemůže se bránit útoku predátorů, jako jsou hadi a vlci. Na Číst zbytek položky »

24.05.2015 Leoš Cásek – Jákobův žebřík.

Leoš Cásek-2Jeremjáš 29:11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Přestaň kontrolovat.

Zdroj: spkd.cz

Buh„Láska … nehledá svůj prospěch…“ 1. Korintským 13:5
Na jednom letním táboře probíhala diskuse o stvoření a jedno dítě se zeptalo: „Jestli má všechno nějaký smysl, proč tedy Bůh stvořil jedovatý břečťan?“ Druhé odpovědělo: „Protože ví, že jsou věci, od kterých bychom se měli držet dál!“
Jenže pokud máš o věcech pochybnosti a necháš se ovládat svou přirozeností, není snadné držet se dál. Připadá ti, že tě někdy manžel přivádí k šílenství? Možná Číst zbytek položky »

17.05.2015 Štefan Horn – Zkušenosti s hořícím keřem.

Stefan_HornEx 3:1-5 Mojžíš pásl ovce svého tchána, midjánského kněze Jitra. Jednou vedl ovce za pustinu a přišel k Boží hoře, k Chorébu. I ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém plameni zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl: Odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř neshoří. Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši! Ten odpověděl: Tady jsem. I řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá.

Hlavní myšlenky: Neutíkej před svými problémy.
Všímáš si hladu této generace?
Jak je důležité pro tebe tvoje povolání?

Report o oslavě a díkůvzdání za roční fungování rodinky na Šumbarku.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

Piligrim v OD_5473013481460197053_nZa jeden rok fungování se nám prokmitli skupinkou různí lidé, někteří se jen „ohřáli“ a zase odpluli, ale někteří zůstali. A troufám si říci, že se celkem nadchli pro zkoumání Božího slova. Všichni šumbarkovští členové se modlí za své okolí a není jim jedno, že spousta lidí okolo nich je smutných až zoufalých. A to i přes to, že sami nemají život často jednoduchý. A rok jsme vydrželi scházet se v lásce a nadšení pro Krista. Díky Bohu. Proto jsme zde ve sboru udělali „díkůvzdací“ oběd. Jeden ze skalních a zakládajících členů, u kterého skupinka před rokem začala, Číst zbytek položky »

15.05.2015 Uwe Maurischat – Seminář BTC.

foto_UweTéma: Horlivé následování a služba Bohu

Uwe Maurischat – narozen v roku 1940, ženatý s Rosi, mají spolu 3 dcery a 7 vnoučat. Do roku 1968 pracoval jako vedoucí inženýr ve stavebnictví.

Pastorační služba:
V roku 1973 je ordinován jako pastor letničního svazu BFP v Německu
1973-1984 pastor zboru Elim CG Hamburg se zaměřením na mládež
1984-1992 pastor křesťanského centra Scala v Schordorfě
1992-2005 pastor zboru Elim CG Hamburg
2006-2015 pastor komunitního křesťanského centra Schwabbach (CGS)

Naše doba

Autor: František Novotný Zdroj: achavirov.cz

novotniVy i já žijeme v poslední době, v časech, které přinášejí zoufalství, temný příkrov hříchu i duchovní apatii. Ztrácíme své blízké v temném světě drog a jiných závislostí jako je pornografie, patologické hráčství nebo smyslnosti tělesné a internet. Vypadá to, že každý týden přináší svoji tragédii. Internet mladé lidi uvádí do světa hříchu, sexu a zvrácených představ. Ukazuje revoltu v proporcích mužných těl i spoře oděných dívčích těl vlnících se v rapovém rytmu. V hudbě slyší, jak se vzepřít fotrovi a kašlat na to, co říká učitel, protože je tu přece jejich volná svobodná doba. Číst zbytek položky »

Jak jsem chytala bronz a lelky, anebo soutěž O poklad Krále Králů.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

bible-o pokladJak možná mnozí víte, v první polovině března proběhla v našem sboru soutěž „O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ“ – 1. kolo. Proběhlo v malém sále, zúčastnilo se ho 16 dětí a všechny tyto děti se s nadšením vrhly i do kola druhého. Jako již po několikáté proběhlo ve Frýdku-Místku, v krásném Národním domě. Organizoval ho sbor AC z F-M, a kdybyste viděli pastora v kostýmu krále, který za zvuku fanfár procházel nádherným sálem ke svému trůnu, museli byste se smát jako já. Vypadal Číst zbytek položky »

Jarní seniorské

Autor: Břetislav Dršťák a Věra Trpálková Zdroj: achavirov.cz

senioriimage1Je páteční odpoledne a malým sálem zase znějí duchovní písně. To proto, že se opět po čase sešli senioři našeho sboru, aby pobyli spolu a uctili Hospodina chválou. …tu plesá, Bože, Tobě vstříc můj duch… zní nejen v sále, ale i před Božím trůnem. Není nás v sále tentokrát mnoho, snad jen deset, jedenáct, ale ten chór musí být slyšet až u Lučiny. Zpěv střídá zamyšlení Maňky Bubikové, všichni přítomní poslouchají každé její slovo. Pak přicházejí na řadu papíry a tužky (no, to jsme Číst zbytek položky »

Očekávání na Boha.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„Pochází-li spasení skutečně od Boha a je úplně jeho dílem právě tak, jako stvoření, pak je naší první a nejvyšší povinností na něj očekávat a konat všechno tak, aby měl v nás zalíbení. Očekávání se pak stane jedinou cestou k tomu, abychom dosáhli zkušenosti, že jsme dokonale spaseni; ono se nám stane jediným vodítkem, abychom vpravdě poznali Hospodina jako ‚Boha našeho spasení‘. Všecky nesnáze, které nám překážejí v poznání plného spasení, mají příčinu v tom, Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «