Lekce od marnotratného syna.

Zdroj: spkd.cz

kriz-AKtl4wA„Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.“ Lukáš 15:12

Marnotratný syn udělal dvě chyby:

  1. Odmítl autoritu svého otce. První krok, jenž tě zavede do problémů, je ten, jenž tě odvede od Boha. Stejně jako marnotratný syn opouštíš domov a říkáš: „Dej mi.“ Pokud budeš mít dost štěstí a přežiješ své „nejlepší nápady“, vrátíš se Číst zbytek položky »

Čekej.

Zdroj: spkd.cz

abraham„A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.“ Židům 6:15

Když se za něco modlíš, poslední věc, kterou chceš od Boha slyšet, je „čekej“. Ale někdy to Pán dělá. Pokud s ním chceš chodit, musíš se naučit být trpělivý, protože on jedná podle svého časového plánu, a ne podle našeho. Tvé modlitby a úpěnlivé prosby proces neurychlí, budeš jen frustrovaný. Navíc, pokud jsi zatím v životě vždycky měl, co jsi chtěl, bude pro tebe učení čekání na Boha jako proces duchovní Číst zbytek položky »

31.08.2014 Petr Špok – První církev II.

Petr Špok_36Efezským 2:10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Hlavní myšlenka: Jsme stvořeni k dobrým skutkům, KTERÉ BŮH PŘIPRAVIL, ne jen k NĚJAKÝM dobrým skutkům.

Rozhodnutí, kázeň a odhodlání.

Zdroj: spkd.cz

jezis„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“Jakub 4:17

Spisovatel Brian Tracy řekl: „Existuje tolik dobrých věcí, které můžeš dělat, že tvá schopnost rozhodnout se může být klíčová pro to, čeho dosáhneš. Jestli jsi jako většina lidí, tak jsi zahlcen prací, a máš příliš málo času. Mark Twain jednou žertem řekl, že pokud první, co každé ráno uděláš, bude to, že sníš žábu, pak po celý zbytek dne budeš vědět, že nejhorší už máš za sebou! Tvá ‚žába‘ je ten nejdůležitější úkol; ten, který pravděpodobně odkládáš; ten, jenž může mít ten největší kladný dopad. Číst zbytek položky »

Posel dobrých zpráv

Autor: Vladimír Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajLidé mají v oblibě příběhy, které motivují a které vedou k zamyšlení. Jedním takovým velkým příběhem je i příběh Bible. Ta je ve skutečnosti sbírkou mnoha silných příběhů o spásných činech Božích. Z nich plyne, že člověk má neustálý sklon ke hříchu. Bůh se ale nad ním ve své dobrotě a ve svém věčném milosrdenství opět a znovu slitovává. Prostřednictvím Božího zjevení lze pozorovat postupné rozvíjení Božího plánu vykoupení. Pomocí biblických příběhů je čtenář Číst zbytek položky »

Přestaň se srovnávat s druhými

Zdroj: spkd.cz

kriz„Neopovažujeme se … srovnávat se s těmi, kteří doporučují sami sebe…“ 2. Korintským 10:12

Jedna z definic úspěchu říká, že úspěch je získání bohatství a slávy. Ale kolik bohatství je k úspěchu potřeba? A kolik slávy? Je správné vybrat si libovolný cíl? Je správné srovnávat se s druhými? Co když ses rozhodl naplno se věnovat výchově dětí nebo službě ve sboru nebo ve své komunitě? Znamená to, že jsi méně Číst zbytek položky »

24.08. Petr Špok – Krok k první církvi

Petr Špok_36

Skutky 6:3 Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou.

Hlavní myšlenka: První církev je vzorem k nasledovaní, udělejme k němu krok blíž

Troje trní

Zdroj: spkd.cz

 „Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

V Písmu se třikrát píše o trní, které vykresluje obraz vykoupení. Podívejme se, co se z toho můžeme naučit:

  1. Stvoření prokleté trním. Když Adam a Eva zhřešili, Bůh řekl: „Kvůli tobě nechť je země prokleta … Vydá ti jenom trní a hloží … V potu své tváře Číst zbytek položky »

Táto, buď u toho!

Zdroj: spkd.cz

1016988_438062072976334_1427863854_n„On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům…“ Malachi­áš 3:24

Téměř dvacet miliónů dětí v Americe vyrůstá bez otce, sedmdesát pět procent z nich navíc v chudobě. Ještě horší je, že u těchto dětí je pětkrát větší nebezpečí sebevražd, desetkrát vyšší možnost závislosti na drogách a dvacetkrát větší pravděpodobnost, že skončí ve vězení. Luther Burbank řekl: „Kdybychom svým rostlinám věnovali tolik pozornosti, kolik věnujeme dětem, žili bychom v džungli Číst zbytek položky »

Dokonalý učitel.

Autor: Vladimír Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajJežíšova podobenství jsou pro víru a duchovní porozumění věřícího člověka velice důležitá. V nich ilustroval nebeské principy pomocí pozemských příkladů. Použitím obrazů z každodenního života poutavě zpřístupňoval podstatu svého učení. Z Nového zákona víme, že k podobenstvím se uchyloval často a rád. Ježíš byl dokonalý učitel a komunikátor. A podobenství o rozsévači je vůbec jedno z nejkrásnějších (Matouš 13,1-23; Marek 4,1-20; Lukáš 8,1-18)). Je v něm ukryta nesmírná hloubka. Není divu, že se zástup na něj valil ze všech stran. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «