25.06.2017 Petr Špok – Být požehnáním

Gen 12:1-3 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

Hlavní myšlenka: Požehnanější je ten kdo dává, ne ten kdo bere.

Zkušenost ateistky: 2. část

Autor: Marilyn Adamsonová Zdroj: everystudent.cz

Od té doby uplynula řádka let. Proč jsem křesťanskou i nadále? Jaké důvody mám pro to, abych dál věřila v Boha?

Nejsem si jistá, zda vám budou následující důvody připadat důvěryhodné. Ale odložím tyto obavy stranou a budu vůči vám upřímná. Moje dřívější otázky se týkaly Číst zbytek položky »

Jak ateistka našla Boha.

Autor: Marilyn Adamsonová Zdroj: everystudent.cz

ATEISTKA A BŮH: Co mě přimělo přehodnotit ateistickou zkušenost a uvěřit v Boha…

Zjistila jsem, že spoustu věřících vyvede z míry otázka: „Jak víte, že Bůh existuje?“

Snad uvažovali, proč se vůbec ptám. Nebo prostě netušili, co by odpověděli. Většina Číst zbytek položky »

Nedopusť, aby tě strach zastavil

Zdroj: spkd.cz

„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ Žalm 27:1

V životě je spousta situací, které vyvolávají strach – strach z nemoci, z nezaměstnanosti, z odmítnutí, z názorů druhých lidí. Pokud se strachu nepostavíme, Číst zbytek položky »

Malomocný žebrák

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Milí čtenáři,
rozdíl mezi skutečným křesťanstvím a jeho povrchní napodobeninou spočívá mimo jiné v tom, že Kristova víra utváří naši identitu, kdežto povrchně pojaté náboženství zanechá naše nitro beze změny. Takový člověk může napohled vypadat jako křesťan Číst zbytek položky »

11.06.2017 Pavel Bubík – Boží zaslíbení.

2 Korintským 1:20 Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás.

Hlavní myšlenka: Jak uchopit Boží zaslíbení, aby skrze nás se mohl Ježíš oslavit.

Odložené vědro samařské ženy.

Autor: Jirka Dohnal Zdroj: krestandnes.cz

Ten den začínal jako každý druhý. Probudila se ve své posteli vedle muže se kterým žila na hromádce. Netušila, že večer do ní bude uléhat jako jiná osoba. Její pohnutá minulost ji zahnala na okraj společnosti. Měla za sebou 5 manželství. A s chlapem, se kterým žila teď, se už manželství ani neobtěžovala uzavřít. Stejně by ji na svatbu Číst zbytek položky »

V jednoduchosti je síla

Zdroj: spkd.cz

„Nemějte starost o svůj život…“ Matouš 6:25

Thoreau řekl: „Náš život je plný zbytečných detailů … zjednodušme ho, nepromarněme ho.“ Ježíš to vyjádřil obdobně: „Nemějte starost o svůj život … Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí“ (Matouš 6:25–26). Číst zbytek položky »

Nerozděluj, ale sjednocuj

Zdroj: spkd.cz

„Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1

David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1–3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví. Číst zbytek položky »

04.06.2017 Bohuslav Wojnar – Letnice

Lukáš 9:23-24 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání.

1 Petrův 2:20-21 Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Starší příspěvky «