18.04.2014 Pavel Bubík – 3 zastavení na cestě ke kříži.

Pavel Bubik1278Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Hlavní myšlenka: Vezmi svůj kříž a následuj Ježíše až na kříž.

Pozvánka na bohoslužby

kriz-2014 kopie

Pracovní výjezd do Izraele.

Autor: Leoš Cásek Zdroj: nehemia.cz

leos1 „Nechtěl bys jet s námi do Izraele?“ Tuto větu jsem pravidelně slýchal několik let z úst mého přítele, Karla Káni. A až do letošního roku jsem vždy „úspěšně odolával“. Při poslední debatě na toto téma jsem dospěl k závěru, že nazrál čas se podívat, jak ta naše misie skrze praktickou pomoc v Izraeli vlastně vypadá.

Ani jsem se nenadál a 5. ledna jsem nastupoval s dalšími čtyřmi chlapy do letadla směr Tel Aviv. Už na první pohled a při podání rukou na uvítanou je vám hned Číst zbytek položky »

Zachovávejme Jeho slovo!

Autor: Marek Slusarz Zdroj: ackarvina.cz

Marek SlusarzProtože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele zeměZj.3:10

Moc ve Filadelfské církvi byla nepatrná, ale důraz zde položený je na slova: „zachoval jsi mé slovo!“ Asi je jednodušší zachovávat Boží slovo, když se vše daří, moc Boží se projevuje zcela zjevným způsobem, všechny překážky jsou odstraněny a veškeré problémy vyřešeny. Ale co když to tak není? Ve Filadelfii to tak určitě Číst zbytek položky »

13.04.2014 Leoš Cásek – Pošli to dál.

leos1Lukáš 10:25-37 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „`Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´ a `miluj svého bližního jako sám sebe´.“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“

Hlavní myšlenka: Jako církev jsme povolání, abychom lidem (bližním) přinášeli do života nesmazatelný otisk Krista.

Malé světýlko ve tmě.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

j-rimanova1Je to neuvěřitelné, ale už jsme se 4x sešli k oslavě Pána Ježíše na „starém“ Šumbarku. Je to malé světýlko ve tmě? Malé světýlko naděje? Nevadí. Začátky jsou možná malé, ale mohou vést k velkým věcem. O jednu větší věc usilují dva členové skupinky: moc by si přáli, abychom udělali někdy setkání venku, aby se mohl přidat a zaposlouchat každý, kdo by chtěl, kdo by šel kolem a aby tak mohl „ochutnat“ něco z Božího stolu. Asi by to nebyla skupinka, ale malá evangelizace. Kytara s chválou, člověk s Biblí v ruce a kázáním Božího slova v ústech, chuť ostatních se modlit za potřebné… takto nějak to vidí ti, kteří bydlí na Šumbarku Číst zbytek položky »

Modlitební řetěz 24/3.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

rimanovaTyto modlitby proběhly v našem sboru od 14. do 16.3.2014 a konaly se převážně v malém hostovském pokojíku ve 3. podlaží. Iniciátory byli většinou lidé, kteří již s takovýmto řetězem měli zkušenost a Pán Bůh jim dal na srdce, aby opět modlitby zorganizovali. Při přípravách se sešli lidé z ESK, z Církve bratrské ze Suché, ze sboru Michala Maliny Církev na cestě a samozřejmě také od nás z Apoštolské církve. Za této spolupráce se upravil hostovský pokojík, určily se služby, které otevíraly dveře modlitebníkům, připravily se dva modlitební tematické večery (Probuzení v církvi i mimo církev, Modlitby za nemocné) a nedělní večer Číst zbytek položky »

Bílovecké okénko.

Autor: sestra Uršula Zdroj: achavirov.cz

BÍLOVECTak jsem opět tady po delší době s krátkou zprávou o tom, jak a co Bůh koná v Bílovci a okolí.

Ale nejdříve bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste měli a ještě pořád máte ochotné srdce a dali jste ze svých dostatků nebo nedostatků, aby malý Matyáš mohl mít dostatek sunaru a další potřeby, které jsou nezbytné pro zdravý růst půlročního mimina. Jeho babička je Vám nesmírně vděčná a ze srdce děkuje za Vaši pomoc, které se jí nedostalo ani od její vlastní rodiny. K našemu milému Číst zbytek položky »

Sex – tabu nebo naprostá otevřenost?

Autor: David Novák Zdroj: david-novak.blogspot.cz

David Novák_2Působilo a působí na mě trochu podivně, když čtu křesťanské knížky o manželství a autor se začne rozepisovat o tom, „jak to s manželkou dělají“. Stejně tak je pro mě zvláštní, když o sexu někdo velmi otevřeně přednáší v duchu „maximální otevřenosti“. Obyčejně dotyčný sklidí obdiv, „že jde s kůží na trh“, že je „fakt upřímnej“, nicméně nevím… Osobně to ale považuji spíše za určitý druh exhibicionismu, který jde ruku současnému trendu, který by se dal nazvat „nic není tajemství“. Jsem rád, že na podobné rozpaky popisuje i autor, kterého vřele Číst zbytek položky »

Modlit se slovy Bible.

Autor: Milan Buban Zdroj: milan.buban.cz

buban milanV Písmu jsou zaznamenány modlitby mužů a žen, kteří milovali Boha a on je vyslýchal.
Vyhledejme si je a použijme pro inspiraci našich modliteb.

Kniha Žalmů je plná velmi důvěrných modliteb. Uveďme alespoň některé:

Starší příspěvky «