Hřích nečinnosti.

Zdroj: spkd.cz

kříž„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“ Jakub 4:17

Máme sklon zaměřovat se na spáchané hříchy – na špatné věci, které děláme. Ale jak je to s hříchem v případě, kdy něco neuděláme? Pokud byl v Kristových podobenstvích někdo odsouzen, často to bylo kvůli tomu, že něco neudělal. Jeden muž byl vyhnán ze svatby, protože na sobě neměl svatební oděv (viz Matouš 22:12). Pět panen nebylo vpuštěno na svatební hostinu, protože neměly ve svých lampách Číst zbytek položky »

Co vidíš a co slyšíš?

Zdroj: spkd.cz

oko„… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Tvé oči tě mohou klamat! Josefovi bratři prodali Josefa do otroctví, jeho suknici namočili v krvi kozla a svému otci řekli, že jej divoká šelma roztrhala na kousky. Výsledkem bylo, že starý muž řekl: „Ve smutku sestoupím za svým synem do podsvětí“ (1. Mojžíšova 37:35). Ve skutečnosti Josef nejenže byl naživu, ale po určité době se stal premiérem Egypta a zachránil svou rodinu v době hladomoru. Jeho otec však prožil všechny ty roky v zármutku kvůli něčemu, co viděly jeho oči: Číst zbytek položky »

Duchovní soustředění 2014.

Notice

Duchovní soustředění Apoštolské církve 12.7. – 19.7.2014

na téma „Ježíš takový, jaký skutečně je…

Moto: …neviděli již nikoho jiného, než Ježíše samotného… (Marek 9,8)

Modli se jako Ježíš.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„Pane, nauč nás modlit se…“ Lukáš 11:1

Jeden učedník zaslechl, jak se Ježíš modlí, a požádal jej: „Pane, nauč nás modlit se…“ (Lukáš 11:1). Není pravděpodobné, že by Ježíš měl v úmyslu učit je mechanické modlitby, když chvíli předtím řekl: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov“ (Matouš 6:7). Jeho odpověď byla víc než jen ukázkovým vzorcem modlitby. Učil je Číst zbytek položky »

Výtvarná víkendovka: „Dobrééé ráááno, Bože!“

Autor: Standa Galásek Zdroj: achavirov.cz

standaV ten den si mnozí cestující na vlakovém nádraží zvědavě prohlíželi atraktivní skupinku lidiček. Pán v klobouku, v plášti pofrckaném všemi možnými barvami a s kašpárkem vykukujícím z jeho náprsní kapsičky zapisoval na barevné paletě jména dětí postupně přicházejících v doprovodu svých rodičů (uhodli jste, tím pánem jsem já. Všichni si nesou na zádech pinkl a někteří z nich v něm mají buchtu od svých maminek. Romanovi Ž. bylo líto, že nestihl péct, tak přinesl místo buchty dvě šlehačky. Nebudu vás déle napínat, všichni ti lidičkové jsou umělci! A Číst zbytek položky »

20.07.2014 Petr Špok – 4 metry ke společenství.

Petr Špok_36Skutky 2:41-47 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Hlavní myšlenka: Církev je společenství, které má hlubší význam, než být spolu.

Zdalipak se umí naši senioři radovat?

Autor: InkaJírová Zdroj: achavirov.cz

senioriimage1To byste ale koukali! Poslední setkání proběhlo 6. června t.r. Radostné chvály a uctívání doplnila i slova svědectví. Pán Bůh je Všemohoucí a skutečně jednal nadpřirozeně svou mocí – svědectví o tom, jak naši sestru Jiřinku uzdravoval, nás ostatní povzbuzoval a posiloval.

Nejen důmyslné rébusy jsme zvládli, ale i Slovem Božím jsme se nasytili! Ta slova zněla z úst Maňky Bubikové, a sice: Žijte život vírou v Pána Ježíše! Tedy ne tím, co Číst zbytek položky »

Osvícený vnitřní zrak.

Autor: Lumír Folvarčný Zdroj: ackarvina.cz

Lumír Folvarčný_262211493_nMé oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Žalm 119:18

Milí bratři a sestry,

máme oči fyzické, ale máme i oči duchovní. Začne-li náš zrak slábnout, jdeme k lékaři a konzultujeme s ním, jaké brýle nám pomohou. Slábne-li náš duchovní zrak, ne každý si toho všimne. Úvodní verš nás učí, že je to Bůh, kdo dává nadpřirozený vhled do Božího slova. Bez Boží milosti jsou nám mnohé pravdy skryté. Můžeme být Číst zbytek položky »

Víčka z pet lahví pro Daniela.

Autor: Sestra HankaZdroj: achavirov.cz

Od doby, kdy jsem psala ve Sborových listech o sbírání víček pro mého bratrance, jste nasbírali opravdu mnoho. Mnohokrát děkujeme! Děkuji za všechny malé i větší sáčky s víčky. Zvlášť díky patří Renďovi a manželovi od sestry Mariky, kteří do sbírání dávají i hodně svého volného času. Takhle jsme už vyvezli mnoho velkých pytlů. Víčka se potom prodávají a výtěžek jde na vozíček pro Danečka. Sbírat se bude určitě ještě do konce roku. Číst zbytek položky »

Přirozený odpočinek a Kristovo odpočinutí.

Autor: Petr Špok Zdroj: achavirov.cz

Petr Špok_36Na úvod tohoto čísla Sborových listů a letních měsíců vám chci popřát dostatečný odpočinek a čas, který nasytí i vaši duši a napomůže k obnově sil. Přestože většina z vás bude během těchto dnů na řadu dnů opouštět Havířov a uvidíme se méně, život sboru běží stále dál. Týká se životů lidí, a proto se nic nemění na tom, že očekáváme, že na bohoslužby budou přicházet noví lidé, ani na tom, že usilujeme, aby se naše služba dotýkala životů lidí, stejně jako se dotýkala životů služba Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «