Seminář BTC 7. – 8. 10. 2016

16-10-btc
Na seminář BTC se závazně můžete přihlašovat do úterý 4. 10. 2016 ZDE

25.09.2016 Petr Bubik – Choďte Duchem.

Peťa BubikGalatským 5:16-25 Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.

Hlavní myšlenka: Proč potřebujeme Ducha Svatého?

Láďa a boháč.

Autor: ALEXANDR SASHA FLEK Zdroj: FB

sasa-flekBHČ – Bible hezky česky (Lukáš 16:19-31)

„Byl jeden úspěšný manažer, oblékal se u Bosse a Armaniho a každého dne měl skvělý raut. Byl také jeden bezďák jménem Láďa s hepatitidou C, který žebral u jeho dveří a vybíral popelnice před jeho domem. Na světě měl jenom svého psa, který mu lehával po boku a lízal mu vředy na nohou. Jednoho dne ten bezďák Číst zbytek položky »

Kajícnost pročišťuje charakter.

Zdroj: spkd.cz

kriz-modlitba„Kajícný duch je Bohu nad oběti – nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.“ Žalm 51:19, B21

Jsme-li Bohu plně vydáni, jedná v našem životě, aby vykřesal maximum našeho potenciálu tím, že jemně naťukává tvrdohlavou skořápku naší vůle v oblastech, které mu ještě nejsou poddány. Teprve když je rozbitá, může se v nás uvolnit jeho Číst zbytek položky »

18.09.2016  Petr Špok – Duch svatý očima prvních křesťanů III.

Petr Špok-1Křest v Duchu.

Skutky 1:8 ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.

Hlavní myšlenka: Jak chápeme křest v Duchu svatém

Příliš neobyčejná.

Autor: Terka Bubiková Zdroj: apostolskacirkev.cz

bubikova-terka„Je vážně velkej frajer, fakt je moc hezkej, ještě jsem nepotkala kluka, který by se na mě uměl usmívat tak, jako se na mě usmívá on! Dobře, uznávám, když s ním mluvím, tak si moc nemáme co říct a někdy mi dokonce připadá, že mluví docela dost mimo mísu, ale vidělas ho? Víš, jsem už dlouho sama a nebaví mě to. Všichni kolem mě mají vztah a já bych taky ráda měla někoho, kdo mě obejme. Někoho, Číst zbytek položky »

Misie trochu jinak.

Autor: Leoš Cásek Zdroj: apostolskacirkev.cz

Leoš Cásek - vyřezanýZůstala jsem úplně sama…

Při své první návštěvě Vladikavkazu v Severní Osetii jsem zažil mnoho zajímavých momentů, které ve mně i po letech zanechaly nesmazatelný otisk.

Jedním z nich bylo setkání s mladou ženou z Dagestánu, kterou jsme potkali v budově místního křesťanského rádia. Tehdy přijela, aby se svým otcem, který byl Číst zbytek položky »

Ptej se Boha na vizi.

Zdroj: spkd.cz

kříž Gennadiy„… s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“ Ži­dům 12:2

Vize je obrazem toho, co „může být“, spíše než toho, „co je“. Tvá vize může přinést uzdravení tam, kde je nemoc – jako například vize Alberta Schweitzera pro Afriku. Nebo vzdělání tam, kde je neznalost – jako vize Gilberta Tennenta, která pomohla Číst zbytek položky »

Aby se dařilo tvé duši.

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo … tak jako se dobře daří tvé duši.“ 3. Janova 2

Jan píše: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo … tak jako se dobře daří tvé duši“ (3. Janova 2). Aby se tvé duši dobře dařilo: Číst zbytek položky »

Naslouchej Božímu hlasu.

Zdroj: spkd.cz

ucho„… na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní.‘“ Izajáš 30:21

Jeden z nejlepších anglických kazatelů měl být hlavním řečníkem na konferenci v Americe, ale zrušil svou účast, protože jeho žena těžce onemocněla. Jeho loď odplula bez něj, přestože měl již koupený lodní lístek. Tak J. Stuart Holden přišel na vrcholu své kazatelské dráhy o svou jedinečnou příležitost. Oddaný manžel zůstal Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «