Modlitba za UKRAJINU.

GENNADIY kopie1Drazí přátelé,

modlete se prosím za naše děti z dětského domova Piligrim, církev a přátelé v ukrajinském Mariupolu, který je nyní ostřelován.

24.01. Podle oficiálních zpráv ministra vnitra Arsena Avakova zemřelo 30 civilních obyvatel a přes 100 je zraněných.

25.01. Církev v Mariupolu, zatím zůstává na místě a pomáhá potřebným. Dnes se boje přesunuly k Doněcku a Luhansku.

Další informace budou průběžně doplňovány.

Seminář s Herbertem Rossem v AC Karviná.

Dvoudenní seminář, který se bude konat 13. – 14. února 2015 v modlitebně AC Karviná, s německým misionářem HERBERTEM ROSSEM. Teologem působícím v Africe již seminar-H-Ross-c58ce2ee872fřadu let. Vychoval stovky učedníků a spolu s nimi založil více než 3500 sborů.

Nenechte si ujít jedinečné příběhy a jednoduché a mocné pravdy z listu Židům, obzvláště hoří-li vaše srdce pro misii či evangelizaci.

Elektronická přihláška  ZDE 

Páteční večerní bohoslužba je volná, bez nutnosti registrace.

Program ke stažení ZDE
Adresa: AC Karviná, Za Panelárnou 2481/2, Karviná – Nové Město.

V práci jsi „knězem“?

Zdroj: spkd.cz

jezis„Ploďte a množte se … a panujte…“ 1. Mojžíšova 1:28

Jestli chceš poznat původní Boží záměr pro každého z nás, podívej se na Adama. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte…‘“ (1. Mojžíšova 1:27–28 ). Bůh nás stvořil, abychom byli produktivní, rozmnožovali se a vládli. V těch třech slovech je obsaženo každé lidské povolání. Kněz je člověk, který zastupuje Boha před lidmi Číst zbytek položky »

„Bůh je dobrý“ není jen fráze!

Autor: Iveta Folvarčná  Zdroj: ackarvina.cz

slunkoMyslím, že každý křesťan si uvědomuje, že je Bůh dobrý. Ale dokážeme vyjmenovat konkrétní „dobro“, které pro nás v poslední době učinil?

Dřív jsem si plně neuvědomovala to, jak je Bůh ke mně dobrý. Mnoho úspěchů jsem nepřipisovala nikomu a brala věci dost samozřejmě. Během posledních pár let si čím dál, tím víc uvědomuji, že věci kolem mě skutečně nejsou jen pouhá náhoda. Číst zbytek položky »

25.01.2015 Petr Špok – Běh víry.

špok petr-2Židům 12:1-2 Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu.

Hlavní myšlenka: Bůh určil trasu našemu životu. Poznávejme tu cestu, ve které fázi té cesty jsme a neustupujme z ní.

Kdo vytrvá, bude spasen.

Autor: Lumír Folvarčný Zdroj: ackarvina.cz

Lumír Folvarčný_262211493_nPak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn (spasen).
Matouš24:9-13 Číst zbytek položky »

Jak pomáhat dospívajícím.

Zdroj: spkd.cz

děti„Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje…“ Přís­loví 24:3

Pokud jsi rodičem mladého dospívajícího člověka, je důležité, abys dokázal najít správnou kombinaci korigování, učení, motivace a chvály. Nesoustřeď se na jeho nežádoucí chování, ale raději jej chval a odměňuj za jednání, které bys chtěl podpořit. Pokud má tvé dítě pocit, že tě má neustále za zády, místo abys s ním byl „v partě“, ať už jde o jeho oblékání, kamarády, hudbu atd., bude ti při každé Číst zbytek položky »

Tři věci, které jsme si vzájemně povinováni.

Zdroj: spkd.cz

kriz vJ2wk„Toužím … abychom se spolu navzájem povzbudili vírou…“ Římanům 1:11–12

Pavel píše o třech věcech, které jsme si vzájemně povinováni. Podívejme se na ně:

  1. „Bůh … je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách…“ (Římanům 1:9–10). Jakýsi neznámý básník napsal: „Já býval v hlubinách zoufalství, kde je stín – po modlitbách tvých však jsem šplhal do Číst zbytek položky »

Zbav se hořkosti.

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty…“ Efezským 4:31, ČSP

Hněv je často plodem zklamaného očekávání. Doufáme v něco, a když se to nesplní, zakoušíme zklamání a hněv. Ve výsledku náš život přestává fungovat jak na osobní a duchovní rovině, tak z hlediska vztahů. Kořeny zklamaných očekávání často vyrůstají z raných zkušeností s našimi rodiči, sourozenci a autoritami. Možná Číst zbytek položky »

Neseš ovoce?

Zdroj: spkd.cz

„… přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.“ Lu­káš 13:6

Ježíš řekl: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit‘“ (Lukáš 13:6–9). Jak dlouho sloužíš Pánu? Jaké hmatatelné „ovoce“ tvá služba nese? Každý Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «