Konference.

AC Havířov - v pátek 24.10. v 18:00 proběhnou v MS MODLITBY SESTER.

modlitba_dite

V Malenovicích – v pátek a sobotu 07. – 08.11. proběhne konference: SESTRY V TRIKU

namorni-ikony-1.jpg

Stavění mostu do Bosny II.

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Letos jsme pořádali první letní misijní výjezd do Bosny. Oproti letním výjezdům na Ukrajinu jsem tým skládal velmi těžko. I když se o výjezdu psalo a prezentovalo hodně, v době uzávěrky jsem neměl přihlášeného žádného člověka. Jednou po skončení naší bohoslužby, všiml si Ester Bubíkové, jak stojí sama u dveří. Přišel jsem k ní a ptám se: „Nechceš s námi v létě jet na misijní výjezd do Bosny? A Ester mi odpověděla, že jo. Nakonec se mnou jely čtyři sestry, kromě Ester ještě Karin Číst zbytek položky »

Malý (milý) postřeh ze Šumbarku.

Autor: Doris a Katka Zdroj: achavirov.cz

mochněnko_825Již nějaký čas probíhá v rámci možností na starém Šumbarku činnost sestry Katky, která s Boží pomocí roznáší do sociálně slabých rodin (povětšinou romských) praktické věci – oblečení, drobné kuchyňské potřeby atd., věci, které jste vy, členové sboru, s laskavostí přinesli. Při této dobrovolné službě neopomene těmto lidem říci evangelium o Pánu Ježíši, popřípadě vodí i děti z nevěřících rodin na nedělní shromáždění. Jsou to děti, které jezdí na náš tábor, pořádá tým z Veselých Číst zbytek položky »

Miluj svou církev – i Ježíš ji miluje!

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ Efez­ským 5:25

Církev netvoří lidé, kteří jsou lepší než ostatní. Tvoří ji lidé, kteří touží být lepší, než jsou, a vědí, že díky Boží milosti k tomu mohou dospět. Stává se někdy, že církevní vůdcové selžou? Ano, ale Ježíš Kristus, hlava církve, nikdy neselhal a neselže! Bůh naplánoval Kristovu církev, do níž patří i tvůj místní sbor, již před začátkem světa (viz Efezským 1:4). Zaplatil za ni v hotovosti Ježíšovou krví, mučedníci přinášeli Číst zbytek položky »

Odpusť jim a nech to být!

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„… modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují…“ Ma­touš 5:44, ČSP

Postoj neodpuštění ti může bránit dostat se v životě dál. Je tedy načase vzít to vážně a odpustit těm, kteří tě zranili. Možná tě napadne, že potom by z toho vyšli beztrestně. Ale vůbec ne! Bůh je bude soudit, on je k tomu kompetentní, ty ne. Pamatuj, že ti, kdo tě kritizují, jednají na základě omezených informací. Bůh ale zná pravdu a ve svém čase se s tvými protivníky vypořádá. Když se snažíš sám sebe Číst zbytek položky »

Ujmi se vlády nad svým životem.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„… Ježíš … odešel opět na horu, zcela sám.“ Jan 6:15

V Bibli je zaznamenán příběh: „Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum … Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. Číst zbytek položky »

19.10.2014 Pavel Bubík – Římská cesta k Božím zaslíbení.

Pavel Bubik1278Izajáš 43:18-19 „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Matouš 10:38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Hlavní myšlenka:  Jak vcházet do Božího zaslíbení a neminout jejich cíle.

Správný cíl života.

Zdroj: spkd.cz

Hromada peněz„… i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15

V roce 1923 se prý v jednom chicagském hotelu sešlo sedm nejúspěšnějších mužů světa: prezident největší nezávislé ocelářské společnosti, prezident největší energetické společnosti, největší obchodník s pšenicí, prezident newyorkské burzy „Stock Exchange“, jeden z členů prezidentské kanceláře Spojených států, budoucí prezident Banky pro mezinárodní vypořádání a šéf největšího světového monopolu. Číst zbytek položky »

Spokojený zákazník není fráze ale cíl.

Autor: Pavel Vimr Zdroj: podnikateldnes.cz

vimrPřeji Vám požehnaný podzim,
po čase si Vám dovolím předložit několik článků na téma: „Co ohrožuje spokojenost našich zákazníků“ aneb „Prevence rizik“

Jsem křesťanem od roku 1990, od počátku se pohybuji v prostředí křesťanských církví, místních sborů, konferencí a také znám relativně dost křesťanských podnikatelů a živnostníků, i když zatím jich v ČR mnoho není. Doufám, že budou přibývat co do Číst zbytek položky »

Křest ve věznici.

Autor: Jindřiška Římanová Zdroj: achavirov.cz

…abys řekl vězňům: »Vyjděte«, těm, kdo jsou v temnotách: »Ukažte se!«…

Od 29. dubna tohoto roku uplynuly již více než dva měsíce. Byl to den, kdy jsem z Boží milosti, s osobní radostí a kapkou bázně mohla vydávat svědectví o mém obrácení k Pánu Ježíši celým srdcem ve věznici Ostrava – Heřmanice. Byla jsem kapku nervózní a dost zvědavá. (Před mnoha lety jsem viděla filmy Vykoupení Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «