Znovu vstaň, Bůh je na tvé straně.

Zdroj: spkd.cz

smutek_8507077410026592197_n„… a on vstal a vrátil se do města“ Skutky 14:20

Pokud procházíš těžkým obdobím, přečti si tato slova: „Tu se tam objevili Židé … strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když si mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města“ (Skutky 14:19–20). Všimni si dvou frází: „když si mysleli, že je mrtev“ a „on vstal“. Pavla kamenovali, ale neumlčeli; byli jej, ale neporazili. „Na všech stranách jsme Číst zbytek položky »

Co se stalo Démasovi?

Zdroj: spkd.cz

kriz„Démas mě totiž opustil…“2. Timoteovi 4:10

Pavel zde napsal jednu z nejsmutnějších vět v Písmu: „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět…“ (2. Timoteovi 4:10). Běžec zakopnul. V životě věřícího zhaslo světlo. Proč?

  1. Vadilo mu, že jako křesťan měl nálepku menšiny? Říká se, že v dějinách církve prý existovali dva Martinové Lutherové. Oba přijali stejné zjevení týkající Číst zbytek položky »

27.07.2014 Rudolf Bubik – Svatými buďte!

Rudek Bubik1412Leviticus 11:44  Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.

Stavění mostu do Bosny.

Autor: Vašek Bednář  Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Na loňské podzimní misijní konferenci mi Bůh připomněl Bosnu, tak jsem se modlil, abych měl tento rok čas pro návštěvu nádherných, Bohem milovaných lidí v Bosně. Ale tím, že po celý rok sloužím na Ukrajině, marně jsem hledal pro návštěvu Bosny volný termín. Avšak kvůli nečekanému válečnému konfliktu na Ukrajině jsem nejen našel volný termín, ale dokonce na léto plánujeme misijní výjezd do bosenské Banja Luky a Bihače. Číst zbytek položky »

Moldavsko, aneb výlet do minulosti.

Autor: Romana a Marek Motykovi Zdroj: acoldrichovice.cz

motykovi_455020781_nKterak jsme se z Rumunska dostali…

Je 22.30, stojíme na Rumunském nádraží s krosnami na zádech po téměř 30ti hodinách cesty vlakem a právě se dozvídáme, že nemůžeme koupit lístky na vlak do Moldavska. Hlavou se honí kde co – cílová destinace je coby kamenem dohodil, ale doprava se začíná komplikovat. Zkoušíme se ještě zeptat průvodčího, zda by nás opravdu nevzal, ale ten nám doslova zabouchne dveře vlaku před nosem. Číst zbytek položky »

Hřích nečinnosti.

Zdroj: spkd.cz

kříž„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“ Jakub 4:17

Máme sklon zaměřovat se na spáchané hříchy – na špatné věci, které děláme. Ale jak je to s hříchem v případě, kdy něco neuděláme? Pokud byl v Kristových podobenstvích někdo odsouzen, často to bylo kvůli tomu, že něco neudělal. Jeden muž byl vyhnán ze svatby, protože na sobě neměl svatební oděv (viz Matouš 22:12). Pět panen nebylo vpuštěno na svatební hostinu, protože neměly ve svých lampách Číst zbytek položky »

Co vidíš a co slyšíš?

Zdroj: spkd.cz

oko„… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Tvé oči tě mohou klamat! Josefovi bratři prodali Josefa do otroctví, jeho suknici namočili v krvi kozla a svému otci řekli, že jej divoká šelma roztrhala na kousky. Výsledkem bylo, že starý muž řekl: „Ve smutku sestoupím za svým synem do podsvětí“ (1. Mojžíšova 37:35). Ve skutečnosti Josef nejenže byl naživu, ale po určité době se stal premiérem Egypta a zachránil svou rodinu v době hladomoru. Jeho otec však prožil všechny ty roky v zármutku kvůli něčemu, co viděly jeho oči: Číst zbytek položky »

Duchovní soustředění 2014.

Notice

Duchovní soustředění Apoštolské církve 12.7. – 19.7.2014

na téma „Ježíš takový, jaký skutečně je…

Moto: …neviděli již nikoho jiného, než Ježíše samotného… (Marek 9,8)

Modli se jako Ježíš.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„Pane, nauč nás modlit se…“ Lukáš 11:1

Jeden učedník zaslechl, jak se Ježíš modlí, a požádal jej: „Pane, nauč nás modlit se…“ (Lukáš 11:1). Není pravděpodobné, že by Ježíš měl v úmyslu učit je mechanické modlitby, když chvíli předtím řekl: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov“ (Matouš 6:7). Jeho odpověď byla víc než jen ukázkovým vzorcem modlitby. Učil je Číst zbytek položky »

Výtvarná víkendovka: „Dobrééé ráááno, Bože!“

Autor: Standa Galásek Zdroj: achavirov.cz

standaV ten den si mnozí cestující na vlakovém nádraží zvědavě prohlíželi atraktivní skupinku lidiček. Pán v klobouku, v plášti pofrckaném všemi možnými barvami a s kašpárkem vykukujícím z jeho náprsní kapsičky zapisoval na barevné paletě jména dětí postupně přicházejících v doprovodu svých rodičů (uhodli jste, tím pánem jsem já. Všichni si nesou na zádech pinkl a někteří z nich v něm mají buchtu od svých maminek. Romanovi Ž. bylo líto, že nestihl péct, tak přinesl místo buchty dvě šlehačky. Nebudu vás déle napínat, všichni ti lidičkové jsou umělci! A Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «