BOHOSLUŽBY A AKCE NA PŘELOMU ROKU.

bohosluzby vanoce kalvach kopie

Růst navzdory překážkám.

Zdroj: spkd.cz

horolezec_detail„A tak jakou mám naději, Panovníku?“ Žalm 39:8

Existují čtyři zásady, které ti mohou pomoci přežít a růst navzdory takovým zvratům, jako jsou nečekaná ztráta zaměstnání, smrt milované osoby, nevydařené manželství a podobně:

  1. Přiznej, jak se cítíš. To neznamená, že máš sedět a utápět se v negativismu; znamená to důvěřovat Bohu natolik, že přiznáš, jak se opravdu cítíš. Všichni Číst zbytek položky »

Když je těžké se modlit.

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„… který o vás stále zápasí modlitbami…“ Ko­loským 4:12

Pavel napsal: „Pozdravuje vás Epafras … který o vás stále zápasí modlitbami…“ (Koloským 4:12). Při modlitbách za druhé někdy máme pocit, že je to „dřina“. Pokud si to uvědomíš a smíříš se s tím, neodradí tě, když při modlitbě nebudeš prožívat žádné zvláštní pocity. Můžeš se usmát a říct si: „V Bibli vidíme, že se to někdy stává.“ G. Campbell Morgan řekl: „Člověk může přednést úžasně formulovanou modlitbu, vyčerpávající, co se týká množství proseb, ale pokud potom cítí pocit Číst zbytek položky »

O Boží moci.

Autor: Vlado Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajProrok Izajáš byl Hospodinem inspirován, aby psal o životě, z něhož bude mít Boží lid radost a užitek. Byl ale také povolán, aby prorocky psal o národech, jež se dostaly do kontaktu či konfliktu s izraelským lidem. Psal o tom, co se stane s těmi, kteří se podíleli na plenění Židů. Běda těm národům! Bůh nepřátelská vojska zničí a Jeruzalém vysvobodí. Je bezmezně milostivý, proto trest bývá často pozdržen, avšak nespravedlnost, zpupnost a bezbožnost bude nakonec souzena.  Číst zbytek položky »

14.12.2014 Petr Špok – Neminout Ježíše je milost od Boha.

špok petr-2Efezským 2:8-9 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Hlavní myšlenka: Potřebujeme porozumět Boží milosti. Když se budeme od ní odvracet, tak ji můžeme minout.

Život podle Boží vůle.

Zdroj: spkd.cz

kriz-50006_01„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Přís­loví 16:9

Nauč se tři důležité principy, které ti pomohou radovat se ze života, jenž pro tebe Bůh připravil:

  1. Věř tomu, že Bůh chce, abys měl úspěch. Zbav se nebiblického názoru, že život nemá žádnou hodnotu. Bůh má pro tebe speciální úkol – tady a teď (viz Jeremjáš 29:11). Ptáš se, jaká je definice úspěchu? Je to postupné Číst zbytek položky »

Důležitost řádu v manželství.

Zdroj: spkd.cz

senioriimage1„Hleď, abys všechno dělal podle vzoru, který ti byl ukázán…“ 2. Mojžíšova 25:40

Lidé se zaměřují na jednotlivé události, ale Bůh, vidí širší souvislosti a zaměřuje se na řád věcí. Určil, že v každém dni bude dvacet čtyři hodin, v každém týdnu sedm dní, v každém roce čtyři roční období, v každém manželství dva lidé atd. Po narození následuje kojenecké období, pak dětství, mládí, dospělost a stáří. Představ si, jak odlišný by byl tvůj život bez těchto vzorců! Bůh nás stvořil tak, že Číst zbytek položky »

Jak být šťastný.

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.” Jan 13:17

Svatost přináší štěstí, kdežto hřích jej nikdy dát nemůže. Někdy je těžké tomu uvěřit. Jeden příběh vypráví o matce, která řekla svému synovi: „Buď hodný a bav se.“ On jí odpověděl: „Prosím tě, ujasni si, co chceš!“ Jak výstižné! V dnešní době má slovo „svatost“ špatnou pověst. Někteří si pod ním představují seznam věcí, které církev zakazuje. Jiní si vybaví lidi, kteří prohlašovali, že se cvičí ve svatosti, ale byli tvrdí, Číst zbytek položky »

Vrchol Boží lásky.

Autor: Vlado Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajZnáš ve svém okolí lidi, kteří se s Bohem doposud osobně nesetkali? Pokud ano, jakou zodpovědnost máš vůči těm, kdo o Boží lásce ještě nevědí nebo si ji neuvědomují? Co můžeš pro ně udělat? Především jim můžeš říct, co na toto téma říká Bible. Bible totiž jasně hovoří, že Bůh bezmezně miluje člověka, a to nejen slovy a sliby, ale také tím, co pro něj prakticky činí.

V době Starého zákona Bůh dal mnohými způsoby najevo, že svůj lid miloval a Číst zbytek položky »

Advent – správně strávený čas.

Autor: Petr Špok Zdroj: achavirov.cz

špok petr-2Bratři, sestry a drazí přátelé,

stojíme na prahu adventního období, vánočních svátků a přelomu roku a zřejmě mnozí si po každoročních zkušenostech klademe otázku, jak ty poslední týdny roku strávíme. To je pro udržování zdravého kurzu v životě v naší komerční kultuře hodně důležité. Většinou totiž před svátky neřešíme, co bychom ještě mohli z nudy udělat. Naopak, očekávání naše vlastní nebo cizí výrazně přesahují naše reálné Číst zbytek položky »

07.12.2014 Petr Špok – Určen k pádu i povstání.

špok petr-2Lukáš 2:34-35 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“

Hlavní myšlenka: Žijeme s ním, anebo Ho míjíme? Zaměřme se opět na Ježíše. Mějme tu pravou biblickou zbožnost.

Starší příspěvky «