Vztah a přátelství

Zdroj: spkd.cz

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.“ 1. Janova 1:6

Bůh bere zodpovědně tvůj vztah s ním. V okamžiku, kdy jsi dal svou důvěru Ježíši Kristu, jeho Synu, stal ses plně přijatým členem rodiny. Ty jsi ale zodpovědný za to, jaké máš společenství s Bohem. Bible říká: „Říkáme-li, že s ním máme společenství, Číst zbytek položky »

Tři pravidla pro správnou reakci.

Zdroj: spkd.cz

„… vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ 1. Tesalonickým 5:15

Kdosi řekl: „Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, pak máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.“ Buďme upřímní – kvůli síle své osobnosti mají někteří z nás sklon používat kladivo tam, kde by se lépe hodil jemnější přístup. Pokud je to Číst zbytek položky »

Bůh má stále pro tebe plán.

Zdroj: spkd.cz
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův…“ Jeremjáš 29:11
Izraelci nakonec skončili tak, že žili jako otroci v Babylonu, protože neposlouchali Boha a rozhodli se žít si po svém. Zaplatili vysokou cenu. Ztratili své domovy, práci, svou svobodu i sebeúctu. Stalo se ti to také?
Je tu dobrá zpráva. Bůh říká: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je Číst zbytek položky »

22.10. pastor Ilja Leonov v AC Havířov.

15.10.2017 Petr Špok – Služba Bohu.

Římanům 12:3 Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Hlavní myšlenka: Máš tendence o sobě přemýšlet vysoko nebo nízko?

Chraň svůj domov

Zdroj: spkd.cz

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ 1. Mojžíšova 2:15

Podle Bible Bůh postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil (viz 1. Mojžíšova 2:15). Z toho plyne, že i když máš úžasný domov, musíš v něm pracovat a střežit jej. I ta nejkrásnější zahrada na světě se nakonec stane semeništěm Číst zbytek položky »

Být Bohu k dispozici

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1)

„Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Číst zbytek položky »

Novinky od Davídka

Dobrý den naše „armádo dobra“,
spěchám se s vámi podělit s našimi dobrými novinami.

V těchto dnech očekáváme oficiální pozvání z kliniky. Termín hospitalizace máme 23.10. Chtěla bych, aby to bylo rychleji, ale fakt, že již máme datum, tak z toho mám taky radost.

K dárci nemám žádné nové ani konkrétní informace jen že je shoda v 8 z 10 ukazatelů. Číst zbytek položky »

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Srdce na hniličku.

Autor: Jiří Dohnal Zdroj: krestandnes.cz

Představte si, že jste na nejfrekventovanější ulici v New Yorku, chodníky jsou široké jako silnice a proudy lidí spěchají jedním i druhým směrem a připomínají proud řeky, kde místo vody tečou lidé. Možná jste tu masu lidí a jejich energii nikdy nepocítili na vlastní kůži, protože žijete v malém městě a velkým městům se záměrně vyhýbáte, Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «