Bohoslužby a akce na přelomu roku.

10.12.2017 Petr Špok – Překvapeni.

10.12.2017 Petr Špok – Překvapeni

Lukáš 5:26 Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: „Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.“

Hlavní myšlenka: Kdo žije s Bohem je znovu a znovu překvapen.

03.12.2017 Petr Špok – Připraveni

03.12.2017 Petr Špok – Připraveni

Lukáš 1:11-12 Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň.

Hlavní myšlenka: Potřebujeme duchovní obnovu

26.11.2017 Petr Bubik – Řeka prýštící ze skály.

2 Petrův 1:3-4 Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

Hlavní myšlenka: Boží slovo je dostačující, a je pro každého z nás.

Video na YOUTUBE

19.11.2017 Stefan Ross – Tři řeky.

Izajáš 44:3  neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky.

Video na YOUTUBE

Davídek zdraví z Verony.

Zdravíme vás z italské Verony.

V Itálii jsme již tři týdny. Celou dobu jsme prakticky pořád v nemocnici, takže na procházky po Veroně nám moc času nezbývá. Verona je velmi staré město a každý kámen má svou historii. Zvykáme si na mentalitu Italů i na ceny v obchodech. Pro nás je tady hodně draho. Ve Veroně je buď krásně a teplo, nebo prší celý den. Číst zbytek položky »

11.11.2017 XVII. Setkání žen a dívek

XVII. Setkání žen a dívek

JEŠTĚ JSEM SE NEMODLILA…

1 – Maňka Bubiková:

Modlitba je vztah s Pánem. VIDEO

2 – Mirka Cásková:

Vzbuďme se, jsme ve válce. VIDEO

12.11.2017 Petr Špok – Když přijde soužení.

Jan 16:33  Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.

Hlavní myšlenka: Dnešní soužení může být trénink pro budoucnost.

KÁZÁNÍ NA YOUTUBE

Starší příspěvky «