V sobotu 12. 11. 2016 – XV. setkání žen a dívek v AC Havířov

16-11-sestry-1

Vrozený lidský individualismus bývá problémem ve službě.

Autor: Věrka Adamusová Zdroj: achavirov.cz

adamusova-veraRáda bych se s Vámi podělila o krátké zamyšlení nad tématem Individualismus ve službě. Toto téma se týká ryze fungování jednotlivce v rámci služby v církvi. Věřím, že jako tělo Kristovo směřujeme k tomu, abychom každý jeden jako Jeho úd plnili službu, kterou máme, a zároveň jsme součástí něčeho společného a velkého.

Individualismus (z lat. in-dividuus, nedělitelný, a individuum, jednotlivec) je morální, Číst zbytek položky »

Vděčnost.

Autor: Břetislav Dršťák Zdroj: achavirov.cz

Břeťa DršťákKoloským 3:15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Sedím nad prvními řádky tohoto úvodníku a hlavou mi procházejí rodinné události posledních tří měsíců, události, které ve mně vyvolávají nádherný pocit radosti a vděčnosti. Počátkem července jsme s Věrkou strávili nezapomenutelný týden u naší dcery Pavly a její rodiny. Její syn (náš vnouček) Toby je okouzlující. Hned následující Číst zbytek položky »

Život naplněný Duchem.

Zdroj: spkd.cz

kriz-modlitba„Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“ Ga­latským 5:17

Vždycky měj na paměti, že bez ohledu na to, jak dlouho budeš chodit s Bohem, tvá tělesná přirozenost se nikdy nezmění. Nikdy se nestane podobnější Ježíšově přirozenosti, a to ani postupem času. Proto nám Písmo přikazuje, že ji máme denně „křižovat“ (viz Galatským 5:24). Dokonce i apoštol Pavel se svou tělesnou Číst zbytek položky »

Nevzdávej to – projdi tím.

Zdroj: spkd.cz

kriz-50006_01„Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš.“ 1. Samuelova 30:8

Když se král David a jeho muži vrátil domů z bitvy, zjistili, že Amálekovci vypálili jejich domovy a zajali celé jejich rodiny. Byli totálně zničení a plakali, dokud nevyplakali všechny slzy. Pak Bůh promluvil k Davidovi o nepřátelích: „Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš“ (1. Samuelova 30:8). S jeho pomocí to skutečně dokázali! Takže bez ohledu na to, jak špatně teď tvoje situace vypadá, Číst zbytek položky »

16.10.2016 – Petr Špok – Naše poslaní a Duch Svatý

Petr Špok-11. Korintskym 12:12-13 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
1. Korintskym 12:27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Hlavní myšlenka: Chtít plnost Ducha a nechtít být svědkem o Kristu, to nedává smysl.

Důvěřování Bohu přináší radost a pokoj.

Zdroj: spkd.cz

kříž Gennadiy„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ Ří­manům 15:13

Důvěřovat Bohu je daleko jednodušší než mu nedůvěřovat. Když pochybuješ o Bohu, jeho slovu Bibli a jeho zaslíbeních, pak ve chvíli, kdy potřebuješ něco vyřešit, jsi ponechán svým vlastním nápadům a úvahám. Ve výsledku žiješ ve stresu. Udělej si teď alespoň malou chvilku, přečti si pozorně následující tři verše, a Číst zbytek položky »

09.10.2016 Štefan Horn – Jak zažít nové Letnice.

Stefan_HornSkutky 2:1-4 Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Hlavní myšlenka: Letnice je uschopnění k tomu, jak žil Ježíš.

Začni se dívat dopředu.

Zdroj: spkd.cz

kriz-modlitba„Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím…“ Fi­lipským 3:13–14

Některé věci, které si v sobě neseme, musí být vyřešeny dříve, než se budeme moci pohnout dopředu. Každá zkušenost, kterou jsi od narození až dodnes udělal, se podílela na formování toho, kým jsi. Vše, co jsi prožil, dobré i zlé, zásadně ovlivňuje, jak budeš jednat a reagovat po celý zbytek svého života. Pavel napsal, Číst zbytek položky »

07.10.2016 Seminář BTC – Učednictví pro dnešní dobu.

16-10-btcSemináře BTC: 7. – 8.10. 2016 v AC Havířov. 

Téma: UČEDNICTVÍ PRO DNEŠNÍ DOBU.

Vyučující: Miro Tóth, Peter Mekýš a Štefan Horn.

Prezentace k vyučování: PETER– seminář 3 a 4, ŠTEFAN– seminář 6-8,

Starší příspěvky «