05.07.2015 David Bubik – Nezůstejme stát ten šestý den.

bubik davidŽidům 10:35-36 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.

Jsi v bouři?

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Vtom se strhla … bouře…“ Matouš 8:24
Matouš vypráví o Ježíšovi: „Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře…“ (Matouš 8:23–24).
Řečtina má pro výraz „veliká bouře“ jedno slovo – „seismos“. Seismolog zkoumá zemětřesení a seismograf je měří. Bouře, v níž se učedníci ocitli, jimi tedy musela hluboce otřást. Plyne z toho důležité ponaučení: když vstoupíš na palubu Číst zbytek položky »

Stáhni se, abys získal.

Zdroj: spkd.cz

Jezis pastyr„… Ježíš … odešel opět na horu, zcela sám.“ Jan 6:15
Tajemství úspěchu spočívá v poznání, kam tě Bůh povolal a k čemu tě obdaroval. Jakmile tyto dvě věci objevíš, předej všechno ostatní jiným nebo to nech být. Není to snadné, protože lidé si budou činit nárok na tvůj čas a energii v oblastech, které neodpovídají tvému povolání. Zjisti si, které činnosti tě od něj odvádějí, a pokud nejsou zásadně důležité, opusť je. Pak si zjisti, které ti dodávají energii a nabíjejí tě; Číst zbytek položky »

28.06.2015 Bubik Rudolf – Já jsem chléb života.

Rudek Bubik1412Jan 6:36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.

Květnový misijní výjezd do Moldavska

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

moldavskoLoni jsem Moldavsko navštívil poprvé, a když mě Romana Motyková, která tyto výjezdy vede, požádala, jestli bych i letos s oldřichovickou mládeží nejel sloužit bábuškám a dětem, moc dlouho jsem neváhal. Jen jsem měl podmínku, aby výjezdy nezasahovaly do plánovaných výjezdů do Bosny a Chorvatska, a na tom jsme se velmi rychle domluvili. Číst zbytek položky »

Jak jsem chytala poskakující tenisáky a nervy

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

Drazí a milí! Opět vám hlásím něco z dětského dne, a to ze Šumbarku. Nedávno jsem psala o chytání lelků a bronzu, to bylo při biblické soutěži ve Frýdku-Místku. Teď na Šumbarku jsem chytala tenisové míčky a své nervy, které se snažily utíkat stejně jako ty tenisáky, které děti házely do kýblu. Tímto bych přizvala všechny, kteří rádi cvičí nejen sebeovládání a nervy, ale také tělo. Proč? Protože jsme byli na jiném místě – loni na travnaté ploše – letos na nově vydlážděném náměstí. Číst zbytek položky »

21.06.2015 Štefan Horn – Co znamená kráčet v Boží slávě.

Stefan_HornŽalm 145:1112 Budou mluvit o slávě tvého království, budou hovořit o tvé udatnosti, aby seznamovali lidské syny s tvými mocnými činy a se slávou a nádherou tvého království.

Májová „vodní slunečnice“

Autor: Michal Hřebíček Zdroj: achavirov.cz

hřebíček_1Modré nebe, májové slunce a nedaleká základna s loděmi na Žermanické přehradě. To je hozená rukavice, kterou jsme nemohli nezvednout. V 9 hod vyrážíme od klubovny na kolech a šlapeme do pedálů. Jedeme po červené značce. Drncá to se mnou a po očku pokukuju po Zuzině novém kole s odpruženou vidlicí. U mostu pod Mokrošem jsem už vytřepaný jak Tik tak v krabičce. Zuzka se mi jen Číst zbytek položky »

Proč mám ráda „Noc kostelů“?

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

j-rimanova1Protože je to den otevřených dveří. Protože je to celorepubliková akce a protože máme pozvánky, které můžeme rozdat nejen lidem blízkým a přátelům, ale vyjít do ulic a pozvat i ty, kteří by se jinak možná o tomto počinu ani nedozvěděli.

Když se do takovéto akce zapojíme, je jasné, že to provedeme a připravíme svá srdce pro lidi, kteří mezi nás běžně nepřijdou. Je to pro mne osobně evangelizační akce „hromadného“ Číst zbytek položky »

Ukážu vám mnohem vzácnější cestu.

Autor: Miri Cásková Zdroj: achavirov.cz

casek miriApoštol Pavel píše v 1. Kor 12:31b: „A ukážu vám mnohem vzácnější cestu…“ V jiných překladech cestu, která se nedá s ničím srovnat. Myšleno tak úchvatnou, mimořádnou a výjimečnou. Cestu, která vyniká nad ostatními. Cestu, která všechno převyšuje. Převyšuje všechna obdarování, velké divy i zázraky, všechna tajemství i prorocká vidění, kdejaké poznání i všechny dobré skutky. A tou cestou je Láska. Láska, která všechno vydrží, vytrvá a zůstane až do konce, i když všechno pomine. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «