Konference.

V Malenovicích – v pátek a sobotu 07. – 08.11. proběhne konference: SESTRY V TRIKU

namorni-ikony-1.jpg

V Havířově – v pátek a sobotu 21. – 22.11. proběhne oblastní seminář: Základy misijní práce

14-11 Ulf seminář-1

Čas je blízko.

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„… vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“Matou­š 24:33

Téměř před třemi tisíci lety Bůh ústy proroka Ámose řekl, že těsně před příchodem Pána se Židé vrátí ze čtyř koutů země a znovu vybudují izraelský národ. „Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem Číst zbytek položky »

Bůh tě chrání před zlem.

Zdroj: spkd.cz

kříž„… nestane se ti nic zlého…“ Žalm 91:10

V těžkých dobách můžeš stát na zaslíbení: „Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách“ (Žalm 91:9–11). Kolem tebe je duchovní svět, který je stejně skutečný jako ten hmotný, v němž žiješ. Skládá se z království temnoty a z království světla; Číst zbytek položky »

26.10.2014 Petr Špok – Kristus a lidská moudrost.

špok petr-21 Korintským 2:1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.

Hlavní myšlenka: Postav svou víru na Kristu ukřižovaném.

Stavění mostu do Bosny II.

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Letos jsme pořádali první letní misijní výjezd do Bosny. Oproti letním výjezdům na Ukrajinu jsem tým skládal velmi těžko. I když se o výjezdu psalo a prezentovalo hodně, v době uzávěrky jsem neměl přihlášeného žádného člověka. Jednou po skončení naší bohoslužby, všiml si Ester Bubíkové, jak stojí sama u dveří. Přišel jsem k ní a ptám se: „Nechceš s námi v létě jet na misijní výjezd do Bosny? A Ester mi odpověděla, že jo. Nakonec se mnou jely čtyři sestry, kromě Ester ještě Karin Číst zbytek položky »

Malý (milý) postřeh ze Šumbarku.

Autor: Doris a Katka Zdroj: achavirov.cz

mochněnko_825Již nějaký čas probíhá v rámci možností na starém Šumbarku činnost sestry Katky, která s Boží pomocí roznáší do sociálně slabých rodin (povětšinou romských) praktické věci – oblečení, drobné kuchyňské potřeby atd., věci, které jste vy, členové sboru, s laskavostí přinesli. Při této dobrovolné službě neopomene těmto lidem říci evangelium o Pánu Ježíši, popřípadě vodí i děti z nevěřících rodin na nedělní shromáždění. Jsou to děti, které jezdí na náš tábor, pořádá tým z Veselých Číst zbytek položky »

Miluj svou církev – i Ježíš ji miluje!

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ Efez­ským 5:25

Církev netvoří lidé, kteří jsou lepší než ostatní. Tvoří ji lidé, kteří touží být lepší, než jsou, a vědí, že díky Boží milosti k tomu mohou dospět. Stává se někdy, že církevní vůdcové selžou? Ano, ale Ježíš Kristus, hlava církve, nikdy neselhal a neselže! Bůh naplánoval Kristovu církev, do níž patří i tvůj místní sbor, již před začátkem světa (viz Efezským 1:4). Zaplatil za ni v hotovosti Ježíšovou krví, mučedníci přinášeli Číst zbytek položky »

Odpusť jim a nech to být!

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„… modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují…“ Ma­touš 5:44, ČSP

Postoj neodpuštění ti může bránit dostat se v životě dál. Je tedy načase vzít to vážně a odpustit těm, kteří tě zranili. Možná tě napadne, že potom by z toho vyšli beztrestně. Ale vůbec ne! Bůh je bude soudit, on je k tomu kompetentní, ty ne. Pamatuj, že ti, kdo tě kritizují, jednají na základě omezených informací. Bůh ale zná pravdu a ve svém čase se s tvými protivníky vypořádá. Když se snažíš sám sebe Číst zbytek položky »

Ujmi se vlády nad svým životem.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„… Ježíš … odešel opět na horu, zcela sám.“ Jan 6:15

V Bibli je zaznamenán příběh: „Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum … Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. Číst zbytek položky »

19.10.2014 Pavel Bubík – Římská cesta k Božím zaslíbení.

Pavel Bubik1278Izajáš 43:18-19 „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Matouš 10:38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Hlavní myšlenka:  Jak vcházet do Božího zaslíbení a neminout jejich cíle.

Starší příspěvky «