Odhoď zášť!

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Láska … nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:5
Držet si zášť je drahé, protože ty i lidé ve tvém životě za to nakonec zaplatíte! Ten kdo tě urazil, už na to pravděpodobně zapomněl; šel si po svých a tebe nechal, aby ses s tím vláčel sám. Jádrem problému však není člověk, který tě urazil, ale urážka sama. Dokud to nepochopíš a nepřijmeš, budeš se trápit. Číst zbytek položky »

22.11.2015 Roman Povala – O přátelství.

roman povalaJan 15:12-15 „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Hlavní myšlenka: Potřebujeme Ježíše jako přítele a nechat ho mluvit do našich životů.

První část je svědectví z jeho služby na školách, druhá část je kázání.

Boží požehnání v mém životě.

Autor: Vlado Rafaj

rafajAť Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám. (Numeri 6,24-27)

Dovolím si tvrdit, že opravdový a smysluplný život na zemi není možný bez Božího požehnání. Boží požehnání má zvláštní vliv a moc na celkovou kondici lidského bytí. Je totiž nepostradatelnou ingrediencí, která dává suchým kostem životní šťávu, Číst zbytek položky »

Otázka pro bratra Rudka – Krvavé měsíce.

Autor: Vašek Bednář a Rudolf Bubik Zdroj: achavirov.cz

KRVAVY MESICZdravím tě, drahý bratře Rudku, jsem rád, že pro naše Sborové listy rozebereš ze svého pohledu některá nejasná místa v Bibli. Ale než se do toho pustíme, rád bych, jestli bys mohl okomentovat krvavý měsíc, o kterém některá média psala. Viz článek v Lidovkách.

Víc než komentář amerického kazatele Johna Hageea, kterého neznáme, a ani nevím, jestli to řekl tak a tak, by mě zajímala souvislost tohoto úkazu, který se stal Číst zbytek položky »

Jak to bylo (skoro nebylo) s 5BV 2015.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

5bv-2010-1… „Tak to je naposled. Končíme. Musíme to nějak zvládnout. Vydržet. Přežít!“ Toto se ozývalo z úst úzkého organizačního týmu – asi nejvíce ode mne – římanky. To se totiž tak stává, když se věci odkládají s tím, že je dost času, a najednou hop a skok a vy zjistíte, že to prostě nemůžete stihnout, protože přijdou věci, které nemůžete ovlivnit… Ředitel závodu je velmi schopný a milý člověk a takoví bývají vytížení na maximum… Číst zbytek položky »

Uprchlíci v Evropě?!

Autor: Leoš Cásek Zdroj: achavirov.cz

Leoš Cásek - vyřezanýV dnešní době není snad diskutovanějšího tématu, než je imigrační vlna řítící se na Evropu. Dlouhé měsíce s napětím sledujeme zprávy o statisících uprchlíků z Afriky a Blízkého východu, kteří míří do Evropy za lepším životem. Avšak není to jen Evropa, která čelí přílivu uprchlíků. Tato otázka je daleko hlubším problémem, než bychom si možná přáli. Číst zbytek položky »

15.11.2015 Radek Vampola – Poznatelný Bůh.

r-vampolaPřísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.
Efezským 4:7-14 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu,

Hlavní myšlenka: Bůh se nám dává poznávat, ale stojí to náš čas.

Boží ochrana.

Zdroj: spkd.cz

kříž-14182839525_n„Až Hospodin … uvidí krev … nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce…“ 2. Mojžíšova 12:23
Když anděl smrti navštívil Egypt, měli před „zhoubcem“ ochranu jen ti, kdo měli veřeje dveří pomazané krví beránka. Krev Ježíše Krista, Beránka Božího, stále zůstává tvou nejlepší ochranou před nepřítelem, který „… obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8). Jeden spisovatel napsal: „Když satan vidí Číst zbytek položky »

Letní misijní výjezd do Moldavska.

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Díky Boží milosti jsem mohl již potřetí jet pod vedením Marka a Romany Motykových sloužit do Moldavska. I když oproti loňsku již to nebyl až tak mládežnický výjezd, protože z devíti lidí byli jen čtyři mládežníci, samozřejmě, že já jsem jim výrazně kazil jejich věkový průměr.

V pátek jsme měli všichni sraz u modlitebny v Oldřichovicích, odprovodit a Číst zbytek položky »

Zakopáváš svou hřivnu?

Zdroj: spkd.cz

Hromada peněz„Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi.“ Matouš 25:25
Jedno z nejznámějších Ježíšových podobenství ukazuje, jak to funguje v Božím království. „Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane … Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi … Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný … Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «