BTC s Frankem Uphoffem.

BTC s Frankem Uphoffem
10 – 11. února 2017 v AC Karviná.
Téma: “Služba v moci Ducha svatého”.

ADRESA: modlitebna Apoštolské církve, sbor Karviná

ul. Za Panelárnou 2481/2, Karviná – Nové Město

KONFERENCE začíná v pátek 10. 2. v 9:00 hod.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: ve středu 8. 2. 2017

PŘIHLAŠOVAT se na seminář BTC se můžete ZDE

INFO: ackarvina@volny.cz nebo 733 627 358

22.01.2017 Radek Vampola – Upřímná víra. 

Matouš 18:1-4 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ 2  Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 3  a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. 4  Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

Nebe

„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2
V těchto úvahách zdůrazňujeme, jak je důležité každý den prožít naplno a těšit se z místa, na němž se na své cestě k cíli právě nacházíme. To je dobrá rada. Největší touha vykoupeného Božího dítěte by se ale neměla týkat dočasných věcí, nýbrž toho, co je věčné – našeho nebeského domova. Ježíš jej popsal takto: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych Číst zbytek položky »

Přibliž se k Bohu a zůstaň s ním!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“ 1. Korintským 10:12, přel. z angl.
Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je podobné jako bylo jejich – u nich to bylo na počátku, u nás Číst zbytek položky »

Ze dna na vrchol.

„… vsadil ho do pevnosti … Ale Hospodin byl s ním…“ 1. Mojžíšova 39:20–21
Když Potífarova manželka křičela kvůli znásilnění, manžel jí uvěřil a dal Josefa uvrhnout do vězení. Někteří z nás by na jeho místě řekli: „To není fér, choval jsem se správně. Možná jsem se měl trochu ‚pobavit‘. Nepřišel bych o práci a ještě by mě povýšili.“ Josef tak ale nepřemýšlel! V tomto okamžiku života byl přesně na tom nejlepším možném místě, protože zrovna tam ho Bůh chtěl mít. Právě ve vězení se Číst zbytek položky »

Neboj se být sám sebou!

„Jestliže vás Syn osvobodí (učiní z vás svobodné lidi), pak budete skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“ Jan 8:36, přel. z angl.
Žijeme ve světě tlaku vrstevníků. Druzí určují standard a my ho nosíme, jezdíme v něm, citujeme ho a jednáme podle něj. Někdy je to v pořádku; pokud ale jde o nasměrování tvého života, pak rozhodně ne.  Číst zbytek položky »

15.01.2017 Jason Morrison – Bůh nám dává příležitosti.

Izajáš 55:6 Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
Hlavní myšlenka: Nepropásněte příležitosti, které vám Bůh připravil. Přestaňte se dívat na překážky, které jsou před vámi, dívejte se na Ježíše a On vám dá víru. 

Ovoce, nebo jen listí?

Zdroj: spkd.cz

„… nic na něm nenalezl, jen listí.“ Matouš 21:19

V Bibli čteme příběh: „Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ‚Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!‘ A ten fíkovník najednou uschl“ (Matouš 21:18–19). Možná si Číst zbytek položky »

12.01.2017 Lukáš Sztefek – Služba dětem v církvi.

12.01.2017 záznam z aliančního shromáždění v AC Havířov.

Lukáš Sztefek je pastorem církve SCEAV v Těrlicku

Deuteronomium 6:5-7 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Nauč se povzbuzovat sám sebe!

Zdroj: spkd.cz

„… David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu.“ 1. Samuelova 30:6, ČSP

David měl právě za sebou řadu velkolepých vojenských vítězství. Když se však vrátil z bitvy a zjistil, že mu Amálekovci zničili dům a jeho rodinu odvedli do zajetí, byl sklíčený. On i jeho muži padli na zem a plakali tak dlouho, až už dále nemohli. David Číst zbytek položky »

Zkoumej situaci

Zdroj: spkd.cz

„… každý máme jiný úkol.“ Římanům 12:5, přel. z angl.

Bob Buford byl úspěšný podnikatel, který cítil, že jej Bůh volá k určité službě. Nebyl si ale jistý, proto se rozhodl prozkoumat situaci. Svolal skupinu pastorů velkých sborů, aby zjistil, zda by jim mohl být nějak užitečný svými odbornými znalostmi v oboru organizace. Náklady na takovou akci nebyly nijak vysoké, takže pokud by to Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «