Kurzy ALFA + 13. setkání žen a dívek

každou středu v 18,00

Kurzy ALFA – start 16.09.2015

ALFA 2015

v neděli 4.10.2015 v 16,00

13. setkání žen a dívek v AC Havířov

15-10 Sesterska1

Přestaň se snažit mít vše pod kontrolou.

Zdroj: spkd.cz

kriz-50006_01„… on sám napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3:6
Když neuplatňujeme sebekontrolu, ve výsledku zraňujeme sami sebe. Pokud se ale snažíme o přílišnou kontrolu, ať už sebe nebo ostatních, svědčí to o tom, že nemáme dostatečnou důvěru v Boha. Konec konců je to Bůh sám, kdo určuje naše výsledky. Proto: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5–6). Číst zbytek položky »

Když Ježíš vstoupí na palubu.

Zdroj: spkd.cz

Royal-rangers-15PH„Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi…“ Lukáš 5:3
Jednoho dne Ježíš „… uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly“ (Lukáš 5:2–6). Číst zbytek položky »

27.09.2015 George Wood – Modlitba apoštola Pavla.

Wood_GeorgeEfezským 3:14-21 Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Čemu se Jan divil?

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XLViděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: ‚Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.‘“ (Zj 17,6–7)

Vážení čtenáři,

dnešní slovo jsem uvedl dvěma verši ze Zjevení Jana, knihy staré dva tisíce let, a Číst zbytek položky »

Vyrovnávání se se změnami.

Zdroj: spkd.cz

kříž Gennadiy„Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území!“ 1. Paralipomenon 4:10
Je hloupé modlit se za úspěch, a přitom odmítat potřebné změny, které k němu mají vést. Přesto to děláme, že? Přiznejme si, že je snazší se spokojit se současným stavem, než čelit obavám „co by kdyby“, které doprovázejí pokrok. Někteří z nás si dokonce myslí, že modlit se za úspěch je sobecké a neduchovní. Jaebes si to nemyslel! Poslechni si jeho modlitbu: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé Číst zbytek položky »

20.09.2015 Rudek Bubik –  Co je před námi 1.

Rudek Bubik1412Matouš 24:3 Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“

Hlavní myšlenka: Žijeme v poslední době a biblická znamení se naplňují.

Zápisy z táborové kroniky RR.

Zdroj: achavirov.cz

Royal_Rangers_LogoAbychom se s vámi mohli podělit o to, co jsme na táboře zažili, rozhodl jsem se „digitalizovat“ letošní táborové zápisy z naší kroniky. Oproti předchozím rokům nám v kronice přibyly zápisy jakési Míši. Její identitu se nám nepodařilo ani s nejvyšší pílí odhalit. Tomáš se mě dokonce dvakrát ptal, jestli nevím, kdo to do kroniky píše. Na jejím odhalení tedy budeme dále pracovat. Proto tímto onu tajemnou Míšu vyzývám, aby v zápisech pokračovala. My ten rukopis jednou odhalíme! Číst zbytek položky »

Moje letošní táboření.

Autor: Jindřiška Římanová Zdroj: achavirov.cz

rimanovaDnes je jedenáctý den po druhém letošním táboře, na kterém jsem mohla být. Stále trpím posttáborovým syndromem. Snažím se to brzdit, ale první týden po každém táboře je asi těžké pro táborové nemilovníky, možná i milovníky, být v mé blízkosti, protože ať člověk začne jakékoliv téma, skončí stejně u tábora. A nejde to změnit, prostě to z člověka prosakuje tak nějak samo.

I když jezdím vařit, i když jídelníček je vesměs stejný, stejně je to pokaždé jiné. Například jsem ještě na zelené louce nevařila v malé kuchyňce, kde mělo okno síto proti hmyzu, Číst zbytek položky »

Bible aneb Pořádná dávka adrenalinu.

Autor: Vlado Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajBible je pro člověka neocenitelným darem od Boha. Tato jedinečná kniha (sbírka 66 kanonických knih) odhaluje věci, které bychom se jinak nikdy nedozvěděli. Vysvětluje, co o sobě a svých plánech hovoří sám Bůh. Kdykoliv ji čtu, jako bych dostal pořádnou dávku adrenalinu. Pokaždé si uvědomuji její nadčasovost, aktuálnost, spolehlivost, přesnost a užitečnost v otázkách víry a každodenního života. Zračí se v ní hluboké pochopení lidské povahy. Francouzský filozof Blaise Číst zbytek položky »

Kristus ANO, církev NE

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XLaneb Proč být závazným členem místní církve

Do církve přicházejí různí lidé. Některým jde o setkání s Bohem, jiní kromě toho ještě vyznávají, že církev je pro ně rodinou. Ti první vypadají sice na první pohled duchovně, ale jejich křesťanství je redukováno pouze vertikálně: Já a Bůh. Horizontální rozměr – Já a druzí, je u nich podceněn. Žádná církev není tak dobrá, Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «