Bohoslužby na přelomu roku

vanoce_2016

Připravuj se!

Zdroj: spkd.cz

„Stavěli jsme hradby dále … protože lid byl srdcem při práci.“ Nehemjáš 3:38

Nehemjáš potřeboval přízeň svého šéfa, krále, aby dosáhl úspěchu. Proto se modlil, aby tento pohanský vládce financoval obnovu jeruzalémských hradeb. Byla to odvážná modlitba a nebyla vyslyšená přes noc. Nehemjáš ale v mezičase jenom neseděl a nečekal. Vytvořil plán, shromáždil tým a určil datum zahájení prací. Proto ve chvíli, kdy král dal svůj souhlas, byl připraven vyrazit.  Číst zbytek položky »

04.12.2016 Jindřich Novák – O věrnosti

Zjevení 19:11 A uviděl jsem potevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje

Zjevení 17:12-14 Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout na jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít stejný úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.

Židům 3:12-13 Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu.

Podzim v Daruvaru.

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

slavko-20161029_204002Bratr Slávko, nádherný dědeček se srdcem milujícím Ježíše

Při mé službě v Daruvaru se setkávám s velmi zajímavými lidmi. Jedním z nich je dnes 87 letý bratr Slávko Konecki.

Domluvili jsme si setkání na úterý dopoledne. Přijel pro mě svým malinkým vozítkem a odvezl mě do svého domu. Číst zbytek položky »

Podzimní dostihový závod Velká pardubická

Autor: Ria Liškutínová Zdroj: achavirov.cz

liskutinova riaZávod letos sledujeme společně s rodinou v pohodlí obývacího pokoje u televize. Přesto jsme strženi atmosférou závodu. Na koních i žokejích je vidět, jak se na závod těší a že je pro ně radostí běžet a zdolávat obtížné překážky.

Mou pozornost upoutává již při nástupu bílý kůň. Svým neklidným chováním prozrazuje nedočkavost, horlivost. Na rozdíl od ostatních koňů, kteří spořádaně pochodují, on poskakuje, horlivě škube hlavou, dokonce se i vzpíná a žokej má co Číst zbytek položky »

Vánoce za dveřmi.

Autor: Pavel Bubík Zdroj: achavirov.cz

Palo Bubík-1Srdečně vítám vás všechny, kteří otevíráte toto číslo Sborových listů, a doufám, že jsem některé nevylekal nebo nepostrašil tímto nadpisem. Ano, je to tak, toto je prosincové číslo SL, a tudíž číslo vánoční. Víte, Vánoce jsou časem, který je pro mnohé z nás spojený se stresem, shonem a nevím čím ještě. Zas nestíhám, ještě tolik práce, doma nevygruntováno, cukroví nestihnu (asi koupím hotové), dárky Číst zbytek položky »

Proč někdy  Bůh dopustí, aby naše srdce bylo zlomeno…?

Autor: Věrka Adamusová Zdroj: achavirov.cz

adamusova-veraMilý sbore, připravila jsem si pro vás krátké zamyšlení o zlomenosti lidského srdce.

Je možné vůbec říci, že toto Bůh záměrně dopouští? Nechá někdy Bůh své dítě projít okolnostmi života, aby mohl sám upevnit svou dokonalost v nás? V knize Job čteme následující větu: „Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko.“ Job 42,5. Sám Job zde poukazuje na to, že pokud si neprošel utrpeními a bolestmi, Boha Číst zbytek položky »

5 Beskydských vrcholů – hodně slané závody

Autor: Tom Klimecký Zdroj: achavirov.cz

5bvNebudu psát jen o tom, jak hodně náročné jsou tyto závody. Každý, kdo si je alespoň jednou vyzkoušel, tak dobře ví. Slovy se to dost dobře popsat nedá, to si člověk musí prožít pěkně sám. „Zážitek nemusí být příjemný, ale hlavně hodně silný,“ zní výstižné motto těchto závodů. Právem se těmto závodům říká vytrvalostní extrém a sám za sebe bych dodal, že široko daleko největší. Člověk si nezřídka sáhne až na úplné dno svých často až netušených sil. Závod je náročný nejen fyzicky, kdy dvojice Číst zbytek položky »

27.11.2016 Pavel Bubík – Dar víry

Palo Bubík-11 Korintským 12:9 dalšímu víra v témž Duchu,

Hlavní myšlenka: Dar víry: je to víra, která uvolňuje nadpřirozené Boží moci ve tvém životě a skrze tvůj život.

Trvalá moc

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni…“ 2. Korintským 4:8, B21

Existuje jedno pravdivé rčení: „Co tě nezničí, to tě posílí.“ Čtyři jiná tvrzení se naopak ukázala být nepravdivými:
1) „Když se staneš křesťanem, všechny tvé problémy zmizí.“ Ať ti to řekl kdokoli, z Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «