Když Bůh pohne tvým svícnem.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

„Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla. ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné Číst zbytek položky »

Bůh ti kryje záda!

Zdroj: spkd.cz

„… Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izajáš 52:12

Bůh nejenom jde před tebou; v Bibli vidíme, že také „bude uzavírat tvůj průvod“ (viz Izajáš 52:12). Jeden spisovatel napsal: „Během izraelských válečných tažení na poušti i v zaslíbené zemi měli vojáci předvoj a zadní voj. Předvoj sestával ze zvědů, kteří šli Číst zbytek položky »

Desatero pro skvělé manželství.

Zdroj: spkd.cz

„Manželství ať mají všichni v úctě…“ Židům 13:4

Zde je Desatero přikázání pro vybudování skvělého manželství:
1) Bůh řekl: „Manželství ať mají všichni v úctě…“ (Židům 13:4). Proto si zůstávejte věrní. Opusť všechny ostatní, postav svého partnera před svou matku i otce, před Číst zbytek položky »

19.03.2017 Petr Špok – Překvapující charakter.

1 Samuelova 22:14 Achímelek králi odpověděl: „Kdo je mezi všemi tvými služebníky tak věrný jako David? Je zetěm krále, je příslušníkem tvé tělesné stráže a je ve tvém domě vážen.

Hlavní myšlenka: Potřebujeme se učit spolehlivosti 

Slyší Bůh naše modlitby, i když na ně nedostáváme odpověď?

Zdroj: krestandnes.cz

Modlitba je klíčovou součástí křesťanského života. Křesťan žije a roste v poznání Boha skrze osobní a intimní vztah s Ním. Jeden ze způsobů, jak věřící rozvíjí svůj vztah s Otcem, je skrze modlitbu. Mnozí z nás se však modlí, ale nedostávají žádnou Číst zbytek položky »

Buď učenlivý

Zdroj: spkd.cz

„Ať nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat.“ Jeremjáš 42:3

V rámci jednoho pokusu umístili vědci dvanáct včel do sklenice v zatemněné místnosti. Na dno sklenice zamířili paprsek světla a pak odstranili víko. Včely Číst zbytek položky »

Nepokračuj, pokud nemáš pokoj.

Zdroj: spkd.cz

„Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Římanům 8:6

Pokud Bůh souhlasí s tvými myšlenkami, činy a plány, potvrdí to tím, že ti dá „vnitřní pokoj“. Bible říká: „A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův (harmonie duše, která Číst zbytek položky »

Srdečný pozdrav z Daruvaru.

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Zdravím vás z pomalu jarního Daruvaru. Již jsem zde týden. Mám se díky Bohu dobře. Užívám si teplého počasí, pár dní bylo i 13 st. a již žádná památka po sněhu.

Jednoho rána jsem si šel pro pečivo do Billy a zpáteční cestou jsem nešel po stejné cestě, ale zamířil jsem to menší oklikou okolo babičky Fanynky. Zrovna když jsem Číst zbytek položky »

12.03.2017 Pavel Bubík – Obři ve tvém životě.

1 Samuelova 17. kapitola

Hlavní myšlenka: Proč David mohl porazit Goliáše?

Zpráva z rodinky u Karla Losa.

Autor: Jindra Římanová Zdroj: achavirov.cz

Ani se tomu nechce věřit, ale naše rodinka na Šumbarku oslavila již 3 roky. 15. února jsme na pozvání Věrky Adamusové přivítali mezi námi hosta Štefana Horna. Bylo to oboustranně vítáno, protože bratr Štefan má šumbarskou oblast na srdci. Fotka dokazuje, že jeho přítomnost táhne, protože nás navštívili i 3 sborovníci, kteří běžně na šumb. rodinku nejezdí a pozvání přijal i mladý člověk – soused ze vchodu. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «