Seminář BTC s Dietrichem Schindlerem

V pátek a v sobotu 12. – 13. 5. od 9:00 proběhne v modlitebně AC Havířov

seminář BTC s Dietrichem Schindlerem.

Na seminář se můžete přihlašovat do úterý 9. 5. ZDE

Jdi na modlitební horu!

Zdroj: spkd.cz

„Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Předtím než Ježíš kráčel po Galilejském jezeře, vyšel na horu, aby tam byl sám se svým Otcem v modlitbě. Při západu slunce odešel od davu a jeho požadavků a modlil se až do svítání. Pak sešel z hory dolů v moci Božího Ducha a utišil zuřící Číst zbytek položky »

Choď ve světle.

Zdroj: spkd.cz

„Jestliže však chodíme ve světle … krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

Bůh v Písmu dvakrát promluvil do naší temnoty. Na samotném počátku řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě…“ (1. Mojžíšova 1:14). Ve třetí kapitole Janova evangelia Číst zbytek položky »

Zvol si vyšší cestu.

Zdroj: spkd.cz

„… neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku…“ 1. Petrova 3:9

Říká se, že hloubka tvého zranění určuje rozsah tvé reakce. Takže je pravděpodobné, že když tě někdo zraní, tvým prvním impulzem bude odplata. Ať ale prožiješ jakoukoliv momentální satisfakci, vždy bude následovat dlouhodobý pocit Číst zbytek položky »

23.04.2017 Petr Bubik – David – Věrnost

Peťa BubikŽalm 25:14 Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu.

Hlavní Myšlenka: Důvěrný vztah s Hospodinem je základ věrnosti.

Ježíš neodsuzuje, ale očišťuje.

Zdroj: spkd.cz

„Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ Jan 8:11, ČSP

Bible říká: „Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství … ‚V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat.‘ … (Ježíš) řekl: ‚Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!‘ … Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém Číst zbytek položky »

Závist je problém.

Zdroj: spkd.cz

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“ 1. Petrova 4:10

Jeden poradce se vyjádřil o závisti: „Když rozhoupáme houpačku závisti, za chvíli se ocitneme úplně dole, zatímco důvod naší nespokojenosti se vyhoupne vysoko nad nás. V tomto nerovnovážném stavu je to vždy naše žádostivost, která nás ovládne. Závistivec se stává nevděčným a sebelítostivým člověkem … je tak zaujat svou Číst zbytek položky »

Zvol si vyšší cestu.

Zdroj: spkd.cz

„… neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku…“ 1. Petrova 3:9

Říká se, že hloubka tvého zranění určuje rozsah tvé reakce. Takže je pravděpodobné, že když tě někdo zraní, tvým prvním impulzem bude odplata. Ať ale prožiješ jakoukoliv momentální satisfakci, vždy bude následovat dlouhodobý pocit Číst zbytek položky »

16.04.2017 Petr Špok – Moc zmrtvýchvstání a malomyslnost

Efezským 1:17-19 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.

Hlavní myšlenka: Vůči malomyslnosti není žádný člověk imunní.

14.04.2017 Petr Špok – Zkušenost Kristova kříže

Galatským 5:24-25 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

Hlavní myšlenka: Přicházej ke Kristu i se svými slabostmi. 

 

 

Starší příspěvky «