Archiv kategorie: články

Zkušenost ateistky: 2. část

Autor: Marilyn Adamsonová Zdroj: everystudent.cz Od té doby uplynula řádka let. Proč jsem křesťanskou i nadále? Jaké důvody mám pro to, abych dál věřila v Boha? Nejsem si jistá, zda vám budou následující důvody připadat důvěryhodné. Ale odložím tyto obavy stranou a budu vůči vám upřímná. Moje dřívější otázky se týkaly

Pokračovat ve čtení »

Jak ateistka našla Boha.

Autor: Marilyn Adamsonová Zdroj: everystudent.cz ATEISTKA A BŮH: Co mě přimělo přehodnotit ateistickou zkušenost a uvěřit v Boha… Zjistila jsem, že spoustu věřících vyvede z míry otázka: „Jak víte, že Bůh existuje?“ Snad uvažovali, proč se vůbec ptám. Nebo prostě netušili, co by odpověděli. Většina

Pokračovat ve čtení »

Nedopusť, aby tě strach zastavil

Zdroj: spkd.cz „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ Žalm 27:1 V životě je spousta situací, které vyvolávají strach – strach z nemoci, z nezaměstnanosti, z odmítnutí, z názorů druhých lidí. Pokud se strachu nepostavíme,

Pokračovat ve čtení »

Malomocný žebrák

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz Milí čtenáři, rozdíl mezi skutečným křesťanstvím a jeho povrchní napodobeninou spočívá mimo jiné v tom, že Kristova víra utváří naši identitu, kdežto povrchně pojaté náboženství zanechá naše nitro beze změny. Takový člověk může napohled vypadat jako křesťan

Pokračovat ve čtení »

Odložené vědro samařské ženy.

Autor: Jirka Dohnal Zdroj: krestandnes.cz Ten den začínal jako každý druhý. Probudila se ve své posteli vedle muže se kterým žila na hromádce. Netušila, že večer do ní bude uléhat jako jiná osoba. Její pohnutá minulost ji zahnala na okraj společnosti. Měla za sebou 5 manželství. A s chlapem, se kterým žila teď, se už …

Pokračovat ve čtení »

V jednoduchosti je síla

Zdroj: spkd.cz „Nemějte starost o svůj život…“ Matouš 6:25 Thoreau řekl: „Náš život je plný zbytečných detailů … zjednodušme ho, nepromarněme ho.“ Ježíš to vyjádřil obdobně: „Nemějte starost o svůj život … Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí“ (Matouš 6:25–26).

Pokračovat ve čtení »

Nerozděluj, ale sjednocuj

Zdroj: spkd.cz „Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1 David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1–3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví.

Pokračovat ve čtení »

Být laskavý znamená být bohabojný

Zdroj: spkd.cz  „… aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.“ Efezským 2:7, B21 V Bibli čteme: „Spolu s ním nás (Bůh) vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti“ (Efezským 2:6–7, …

Pokračovat ve čtení »

Jaký máš vliv na druhé?

Zdroj: spkd.cz  „… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“ Římanům 1:12, B21 Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší“ (Římanům 1:11–12, B21). Pravda je taková, že pochybovači sklízejí, co

Pokračovat ve čtení »

Pozor na nesnášenlivost

Zdroj: spkd.cz  „… Bůh nikomu nestraní…“ Skutky 10:34 Tolerance neznamená jen ochotu přijímat odlišnosti druhých. Znamená uznávat právo druhého přemýšlet, jak chce, a chovat se podle svého přesvědčení. Jednou z velkých zkoušek duchovní zralosti je naše ochota milovat ty, jejichž názory a chování jsou pro nás nepřijatelné, a modlit se za ně. Místo, abychom odsuzovali …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «