Archiv kategorie: články

Krev je převzácná – ty jsi drahocenný!

Zdroj: spkd.cz „… vykoupeni … převzácnou krví Kristovou.“ 1. Petrova 1:18-19 Bible říká: „Víte přece, že jste … nebyli vykoupeni … stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou“ (1. Petrova 1:18-19). Musíš v životě dojít do bodu, kdy budeš bezpečně vědět, kdo jsi v Kristu; kdy nedovolíš, aby se tvůj smysl pro hodnoty

Pokračovat ve čtení »

Zaměř se na to, na čem skutečně záleží

Zdroj: spkd.cz  „… neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15 Jednoho dne jeden muž mluvil s andělem. Anděl se zeptal: „Co pro tebe mohu udělat?“ Muž řekl: „Ukaž mi vydání ‚Wall Street Journal‘ (noviny zaměřené na obchod a podnikání), které vyjde ode dneška za rok. Tak budu …

Pokračovat ve čtení »

Patříš Bohu

Zdroj: spkd.cz „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ Izajáš 43:1 Když tě Bůh vykoupí, stává se tvým vlastníkem. A pokud něco vlastní, tak to ochraňuje! To je ilustrováno v příběhu o Belšasarovi: „Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení …

Pokračovat ve čtení »

Stanov si cíle pro svůj život

Zdroj: spkd.cz „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“ Abakuk 2:2 Jedině když si ujasníš osobní cíle, můžeš hodnotit svůj osobní růst. Zde je osm osvědčených principů, které ti pomohou stanovit si správné životní cíle: 

Pokračovat ve čtení »

Ztiš se a buď sám s Bohem

Zdroj: spkd.cz „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ Žalm 46:11 Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11).

Pokračovat ve čtení »

Jak dojde ke změně.

Zdroj: spkd.cz „… a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě…“ 2. Kor. 3:18 Ke změně dochází během krizí. Bůh změnil Jákobovi jméno z „Úskočný“ na Izrael, což znamená „Boží princ“ (přel. z angl.). Udělal to během krize. Když si Jákob uvědomil, že musí jít domů a čelit hněvu svého bratra Ezaua, …

Pokračovat ve čtení »

Ztiš se a buď sám s Bohem.

Zdroj: spkd.cz „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ Žalm 46:11 Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11).

Pokračovat ve čtení »

Pravda o manželství

Zdroj: spkd.cz „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32 Představa „dokonalého manželství“ nás uvádí do klamu a vede k rozčarování a k útěku, když se fantazie utká s realitou. A k tomu dojde vždycky! Pouze když přijmeš pravdu o křehkých, nejistých, frustrovaných lidech (a ty sám jsi jedním z nich), můžeš najít trvalé …

Pokračovat ve čtení »

Sdílej se dnes s někým o své víře

Zdroj: spkd.cz „Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody.“ Jan 4:7 Jednoho dne Ježíš potkal ženu, která přišla nabrat vodu ze studny. Po pěti neúspěšných manželstvích byla její důvěra vůči mužům na bodu nula a její sebevědomí bylo v mínusu! Ale poté, co se setkala s Kristem, odešla od studny

Pokračovat ve čtení »

Jak si udržet pokoj

Zdroj: spkd.cz „Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ Žalm 34:15 Můžeš si udržet pokoj mysli, ať jdeš kamkoliv a děláš cokoliv. Nevíš, jak bys to měl udělat? Bible přikazuje: „Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj“ (Žalm 34:15).  Abys mohl žít pokojný život, musíš …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «