«

»

Užívej si každé období svého života!

Zdroj: spkd.cz

„… dává své ovoce v pravý čas…“ Žalm 1:3

Tvůj život se skládá z různých období; jestli chceš nést ovoce, musíš rozeznat, které z nich prožíváš, a co nejvíce z něj vytěžit. 
Zajímá tě, jak poznáš, že určité období končí? Podle toho, že milost, která jej provázela, odejde, a to, co ti dříve přinášelo uspokojení, tě uspokojovat přestane. Úspěšný muž nebo žena jsou podle Bible „… jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas…“ (Žalm 1:3). Ovoce můžeš nést pouze v pravý čas! Jen tehdy přichází požehnání a úspěch. Nemůžeš to prostě udělat, kdy se ti zachce; musí to být v určeném čase. Když nastane správné období, strom bez námahy vydává to, co je v něm nashromážděno. Také uvnitř tebe je ovoce, které poneseš, když pochopíš, ve kterém období se nalézáš. Každé období má však svá pravidla. Podívejme se na ně.
Jaro je určené pro výcvik a kázeň. Je to čas, kdy začínáš vidět Boží záměr pro svůj život a připravuješ se na něj. Léto je tu proto, aby dozrálo to, co na jaře začalo. Zasel si semena, staral se o ně, a ona teď rostou a množí se. Podzim nastává, když už nemáš mladickou vášeň, ale získal jsi trvalý pokoj ostříleného veterána. Jestli jsi zkušený, budeš nyní pracovat moudřeji místo obtížněji. Je to přechodné období, čas přípravy na nadcházející zimu. Zima je obdobím, kdy hodnotíš své úspěchy, užíváš si odměnu, předáváš rady a přijímáš poklony. Bojoval jsi dobrý boj, zachoval jsi víru a dokončil běh (viz 2. Timoteovi 4:7). Pokud budeš všechno dělat správně, může být každé období nejlepším obdobím tvého života!