«

»

V jednoduchosti je síla

Zdroj: spkd.cz

„Nemějte starost o svůj život…“ Matouš 6:25

Thoreau řekl: „Náš život je plný zbytečných detailů … zjednodušme ho, nepromarněme ho.“ Ježíš to vyjádřil obdobně: „Nemějte starost o svůj život … Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí“ (Matouš 6:25–26).
Charlie Shedd byl pastorem velkého sboru, který vyžadoval mnoho sil. Spolu se svou ženou si vytvořili pomůcku, aby obstáli:

1) Zamysli se, zda to nejde jinak. Tvým problémem může být pohodlnost v myšlení … proto přestáváš být efektivní. Naše pohodlnost nám nikdy nic neulehčí – pohodlnost to jen zkomplikuje.

2) Máš svoje prvořadé poslání. Boží vůle je prvořadá. Rozhodující je přece jeho záměr, ne tvůj. Ať už jsi na houpačce života nahoře nebo dole, nezmatkuj.

3) Neztrácej čas zbytečnostmi. Nenech se nesmyslně zaměstnávat. Strávíš-li život nedůležitými věcmi, bude tě to nakonec mrzet.

4) Nemusíš dělat všechno sám. Kdyby tě chtěl Bůh stvořit se šesti rukama, udělal by to! Nechtěj „spasit svět“, to přenech jiným.

5) Žij přítomností. Budoucnost sice může být předmětem tvých plánů a nadějí, ale nežij v ní. „Každý den má dost vlastního trápení“ (Matouš 6:34). Žij naplno dneškem, pro zítřek dostaneš novou sílu.

6) Ať jsi kdekoliv – buď „in“. Přestaň myslet na to, kdy už bude pět, nebo kdy už budeš na tom večírku, či kdy už padneš do postele. Žij přítomným okamžikem.

7) Měj své koníčky. Občasná změna aktivity tě občerství. Čas strávený aktivitou, která tě baví, je velmi dobře využitý čas.

8) Svět nezastavíš, ale můžeš zastavit sebe. Nauč se přeřadit na nižší rychlost. Když to nejde, protože máš hodně práce, uchyl se na chvíli do svého „vnitřního svatostánku“ a ztiš se.

9) Máš vzor – Krista. Jeho naplněný život bychom mohli charakterizovat jako mezník dějin, a přesto žil ve víře a v pokoji. Vezmi si z jeho mocného životního stylu příklad. „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ (Filipským 2:5).