«

»

11.06.2017 Pavel Bubík – Boží zaslíbení.

2 Korintským 1:20 Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás.

Hlavní myšlenka: Jak uchopit Boží zaslíbení, aby skrze nás se mohl Ježíš oslavit.