«

»

Jak si udržet pokoj

Zdroj: spkd.cz

„Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ Žalm 34:15

Můžeš si udržet pokoj mysli, ať jdeš kamkoliv a děláš cokoliv. Nevíš, jak bys to měl udělat? Bible přikazuje: „Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj“ (Žalm 34:15). 
Abys mohl žít pokojný život, musíš nejdřív zjistit, co tě o pokoj okrádá. Satan na každého z nás používá stejnou taktiku, nicméně každý z nás má specifické problémy. Někdo například může mít problém, když musí dělat dvě nebo tři věci najednou, zatímco někoho jiného fakt, že má zvládnout několik věcí najednou, nabíjí energií. Každý jsme jiný a musíme se naučit sami sobě rozumět. Satan tě pozorně sleduje a ví, který knoflík zmáčknout. Jeden biblický učitel napsal: „Zvládám věci lépe, když nejsem unavený. Proto satan čeká s útokem na okamžik, kdy jsem vyčerpaný. Díky úsilí o pokoj jsem se naučil to, co satan o mně dávno věděl. Teď se snažím, abych nebyl příliš unavený, protože vím, že mu tím otevírám dveře. Pokud sám sebe neznáš a nevíš, co tě okrádá o pokoj, je prakticky nemožné žít pokojný život. Zaznamenávej si pravidelně, co tě rozčílí. Ptej se sám sebe, co způsobilo problém, a zapiš si to. Buď k sobě upřímný, protože jinak se nikdy nepropracuješ ke svobodě.“ 
Uprostřed životních bouří můžeš být pevně zakotvený v Božím pokoji. Bůh ale pokoj jen tak neupustí do tvého klína; musíš pro to něco udělat. Musíš se vyhýbat zlu, konat dobro, vyhledávat pokoj a usilovat o něj (viz Žalm 34:15). Takže pokud jsi ztratil pokoj, jdi za ním a získej ho zpět.