«

»

Pravda o manželství

Zdroj: spkd.cz

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Představa „dokonalého manželství“ nás uvádí do klamu a vede k rozčarování a k útěku, když se fantazie utká s realitou. A k tomu dojde vždycky! Pouze když přijmeš pravdu o křehkých, nejistých, frustrovaných lidech (a ty sám jsi jedním z nich), můžeš najít trvalé štěstí v manželství. Proto se v několika dalších dnech budeme zabývat nejčastějšími mylnými představami o manželství. 
Nepravda o lásce. Myslíme si, že když jsme ve správný čas na správném místě se správným člověkem, láska „na nás spadne“ a my šťastně prožijeme celý zbytek života. Potíž je v tom, že když jsme unavení péčí o děti, zaměstnáním a splácením hypotéky, zlatá muška lásky odletí. V každodenní rutině nádobí, plen a dřiny něco utrpí. Takže romantika vyklidí prostor a ovládne ho realita. A protože jsme zaměňovali romantiku se skutečnou láskou, mylně se domníváme, že se láska odstěhovala a my musíme jít za ní. Ve skutečnosti láska neumírá kvůli tomu, že romantika ustoupí realitě. Pokud jsou dva lidé, kteří se do sebe zamilují, ochotní stát při sobě v lásce navzdory životním problémům, může romantika znovu vykvést a být silnější a odolnější než kdy dříve. Romantika nás může svést dohromady, ale pohromadě nás udrží jen nesobecká láska. 
Biblická definice lásky je takováto: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá“ (1. Korintským 13:4-7).

 

PRAVDA O MANŽELSTVÍ (2)

„Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“ Píseň 8:7

Pravda o panu Pravém a paní Pravé. Mnozí lidé, kteří vynikají ve své profesi, mají potíže, když se mají setkat s lidmi na společenských akcích. To dalo vznik fenoménu jednadvacátého století, jímž je hledání partnera pomocí internetu. V dnešním západním světě takto začala dvě z pěti manželství. Obecně řečeno, seznamky sbližují lidi na základě jejich věku, vzhledu, hodnot, vkusu, ambicí a preferencí a pomáhají jim domluvit si schůzku. A víš co je zajímavé? Míra rozvodovosti je stejně vysoká u párů, které se seznámily přes internet, jako u těch, které se seznámily tradičním způsobem. Jak je to možné? Protože platí: „Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání“ (Píseň písní 8:7). Když bublina zamilovanosti praskne, stanou se tři věci:
1) Pláčeme, manipulujeme svým partnerem nebo na něj tlačíme. Když to nefunguje, obviňujeme ho z toho, že se změnil a učinil nás nešťastnými. „Není to ten člověk, za jakého jsem ho považovala!“ Možná ne, ale je to ten, kterého sis vzala, a až na výjimky nemůže za problémy jenom on.

2) Dojdeme k závěru, že pan Pravý a paní Pravá jsou ve skutečnosti pan Nepravý a paní Nepravá. Proto začneme hledat jiného „pravého“ nebo to s opačným pohlavím vzdáme jako s něčím, co je falešné, nevěrné a nestálé.

3) Uvědomíme si, že trvalé štěstí lze nalézt pouze v jediné osobě – v Bohu. Takže místo toho, abychom se snažili najít toho správného člověka, rozhodneme se, že se sami staneme tím správným člověkem, takovým, jakým máme být podle Božího plánu – štědře dávajícím, který druhým umožňuje být těmi, kým skutečně jsou, tedy omezenými, proměnlivými lidskými bytostmi. Svou radost pak hledáme u Boha.

 

PRAVDA O MANŽELSTVÍ (3)

„Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6:38

Pravda o nádobě. Když v církvi kolovala nádoba na sbírku, jedna žena do ní nic nedala. Cestou domů si pak stěžovala, jak ubohá to byla bohoslužba. Její malý syn řekl: „Mami, to dokazuje, že pokud nic nevložíš dovnitř, nic nezískáš.“ 
Manželství je jako prázdná nádoba – dostaneš to, co do něj vložíš. Tato pravda tě osvobodí, aby ses stal spíš dárcem než příjemcem, a tím učinil svůj vztah bohatým a uspokojujícím. Někteří lidé si myslí, že nádoba je dodávána naplněná romantikou a sexuálním uspokojením a je podávána způsobem, na jaký jsou zvyklí. Myslí si, že si z nekonečného zdroje mohou brát, co chtějí – okamžitě, s nízkými nároky na údržbu a se zárukou spokojenosti! Potom jednoho dne sáhnou dovnitř a zjistí, že nádoba je prázdná. Jsou šokovaní, zklamaní, rozzlobení, zoufalí a bez naděje a vyvozují z toho, že jejich partner selhal, že je oklamal nebo opustil. Proč by jinak byla nádoba prázdná? Potom jdou a hledají novou nádobu. Ve skutečnosti je to tak, že tvou povinností je každý den poskytnout dostatečný vklad, abys zajistil možnost dostatečného výběru pro bohatý vztah. Ježíš řekl: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Lukáš 6:38). Ptej se sám sebe, co bys chtěl v té nádobě mít a kolik by toho mělo být. Potom vlož dovnitř dostatečný vklad, abys takovou částku vygeneroval. 
J. A. Petersen řekl: „V manželství neexistuje láska jako taková; láska je v lidech a lidé ji vkládají do manželství. V manželství neexistuje romantika; lidé ji musí do svého manželství vnést sami. Manželský pár si musí vybudovat návyk dávat, milovat, sloužit, chválit – prostě udržovat nádobu plnou.“