«

»

24.09.2017 Petr Špok – Pojďte ke mně

Matouš 11:28-30 Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Hlavní myšlenka: Pozvání k odpočinutí má širší význam