«

»

Dej do toho srdce i duši

Zdroj: spkd.cz

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10). 
Profesor Howard Hendricks píše: „Nedávno jsem ztratil jednoho z mých nejlepších přátel; byla to žena a bylo jí 86 let. Byla mým největším laickým učitelem, kterého jsem kdy měl. Naposledy jsem se s ní tady na Zemi viděl na jedné z těch „křesťanských skupinek“, kde všichni sedí jak na trní a pokoušejí se tvářit zbožně. Vešla, podívala se na mě a řekla: ‚Hendricksi, dlouho jsem tě neviděla. Řekni mi, kterých pět nejlepších knih jsi v loňském roce četl?‘ (To uvede dynamiku skupiny do pohybu.) Její filozofie byla: ‚Než se navzájem nudit … pojďme diskutovat. A když nemůžeme najít nic k diskusi, pojďme se přít.‘ Ve svých 83 letech byla naposledy ve Svaté zemi. Provázela tam zájezd špičkových fotbalistů. Dodnes ji živě vidím, jak jde vpředu a pokřikuje na ně: ‚No tak, hoši, pohněte!‘ Zemřela ve spánku doma u své dcery. Její dcera mi řekla, že těsně před smrtí si zapisovala plány na příštích deset let!“
Takže, ať je ti devatenáct nebo devadesát devět, dnešní slovo pro tebe zní: „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ (Kazatel 9:10, B21). Jinými slovy, dej do toho srdce i duši.