«

»

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Genesis 4:7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout.

Hlavní myšlenka: Můžeme žít vítězně.