«

»

Jdi za svým snem

Zdroj: spkd.cz

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9

Když přišel čas, aby Jozue nastoupil na Mojžíšovo místo, Bůh mu řekl: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Tobě dnes Bůh říká totéž. Chce, abys šel za tím snem, který ti vložil do srdce!
Alfred D. Souza napsal: „Dlouho mi připadalo, že užuž začne život; ten skutečný život. Jenže vždycky tu byla nějaká překážka, kterou bylo nutné nejprve překonat; nějaké nevyřízené záležitosti, čas, který ještě musím odsloužit, dluh, který musím uhradit. Potom měl začít život. A pak mi nakonec došlo, že ty překážky jsou můj život.“ Když čelíš obtížím, seznamuješ se sám se sebou. Překážky jsou jen výzvou, abys posílil svou pozici, a ne, aby ses vzdal svého snu. Až se ohlédneš za svým životem, budeš více litovat toho, co jsi neudělal, než toho, co jsi udělal. Když ti tvůj sen připadá neuskutečnitelný, důvěřuj Bohu a jednej tak, jako by nebylo možné prohrát. Proč? Protože: „… u Boha je možné všecko“ (Marek 10:27).
To znamená, že když se chystáš zdolat Mount Everest, vezmi si s sebou vlajku. Neposlouchej ty, kteří ti tvrdí, že „takhle to nejde“, ani ty, kteří říkají, že si bereš „příliš velké sousto“. Ignoruj řeči lidí o tom, co nejde, a soustřeď se na to, co říká Bůh.

 

JDI ZA SVÝM SNEM (2)

„Hle, mistr snů sem přichází! Pojďte, zabijme ho!“ 1. Mojžíšova 37:19–20

Když Josef snil své velké sny, jak na to reagovali jeho bratři? „Pojďte, zabijme ho!“ (1. Mojžíšova 37:20). Někdy ti, kdo jsou ti nejbližší, budou nejvíce odporovat tvému snu. S Boží pomocí ale můžeš své sny naplnit! 
Andrés Segovia se narodil v jižním Španělsku a už jako dítě začal hrát na kytaru. Ta byla v té době považována za jen nepatrně významnější než lidový nástroj; vážení skladatelé a muzikanti ji neuznávali. Segovia ale v kytaře viděl potenciál pro klasickou hudbu. Začal studovat techniky houslistů a violoncellistů, kteří hráli klasickou hudbu. Pak je aplikoval při hře na kytaru a další techniky vyvinul sám. Upravil skladby starých mistrů, například Bachovy, a naučil se je hrát na svůj nástroj. V roce 1909 debutoval. Tehdy mu bylo šestnáct let. V roce 1919 podnikl turné po světě a získal renomované interprety klasické hudby na svou stranu. Skladatelé poprvé začali psát klasickou hudbu pro kytaru a zrodil se celý nový hudební žánr. Během osmdesáti let Segovia změnil názor veřejnosti na tento nástroj. Stejně jako mnoho jiných velkých snů, i ten jeho měl daleko větší dopad, než si sám dokázal představit. Dalo by se říct, že Segoviovo úsilí otevřelo kytaře dveře do koncertních sálů a do jazzových kapel, a to zase vedlo k vývoji elektronicky zesílené kytary.
Pokud máš dnes rád hudbu Beatles nebo Erika Claptona, poděkuj Andrési Segoviovi! Nebýt jeho snu, velká část hudby dvacátého století se mohla ubírat zcela jiným směrem. Podtrženo a sečteno – když se vydáš se za svým snem, nikdo nemůže předem říct, jak daleko dojdeš.