«

»

Bůh má plán – důvěřuj mu

Zdroj: spkd.cz

„… působí všechno podle rady své vůle…“ Efezským 1:11, ČSP

Bible říká: „Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Někdy se modlíme za určitou věc, protože věříme, že je to pro nás dobré. Ale Bůh, který má pro náš život plán, ví, co je dobré a co by dobré nebylo. Ruth, manželka Billyho Grahama, řekla, že kdyby byl Bůh vyslyšel všechny její modlitby, když byla mladá, byla by se vdala za nesprávného muže, a dokonce několikrát.
V řece života pluly dvě slzy. První se zeptala druhé: „Kdo jsi?“. Druhá slza odpověděla: „Jsem slza dívky, která milovala jistého muže a přišla o něj. A kdo jsi ty?“ První slza řekla: „Já jsem slza té dívky, která ho získala.“ Tak to v životě bývá, že? Pláčeme nad něčím, co nemáme, a neuvědomujeme si, že bychom možná plakali dvojnásob, kdyby nám to Bůh dal. Výraz „chodit vírou“ znamená důvěřovat plánu, který již má Bůh připravený a zjeví ti ho v čase potřeby.
Pavel řekl: „… naučil jsem se být spokojen s tím, co mám“ (Filipským 4:11). Jeho spokojenost ale zjevně nevyplývala z okolního prostředí, protože téměř sedm let své služby strávil ve vězení. Odkud tedy pocházela? Z vědomí, že Bůh vše dělá podle svého plánu (viz Efezským 1:11). Znamená to, že Pavel pochopil každý detail Božího plánu? Ne, ale když nerozuměl plánu, důvěřoval jeho autorovi! A právě odtud pocházel jeho pokoj, radost a spokojenost. Totéž platí i pro tebe.