«

»

12.11.2017 Petr Špok – Když přijde soužení.

Jan 16:33  Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.

Hlavní myšlenka: Dnešní soužení může být trénink pro budoucnost.

KÁZÁNÍ NA YOUTUBE