«

»

19.11.2017 Stefan Ross – Tři řeky.

Izajáš 44:3  neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky.

Video na YOUTUBE