«

»

26.11.2017 Petr Bubik – Řeka prýštící ze skály.

2 Petrův 1:3-4 Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

Hlavní myšlenka: Boží slovo je dostačující, a je pro každého z nás.

Video na YOUTUBE