«

»

25.12.2017 Václav Bednář – Ježíš je Božím dárkem pro nás.

Malachiáš 3:10 Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek.

Hlavní myšlenka: Ježíš byl poslán Otcem na zem, aby se nám stal rádcem, průvodcem, utěšitelem, obhájcem. V něm máme uzdravení, odpuštění i věčný život.