«

»

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám

Zdroj: spkd.cz

„… aby moje radost byla ve vás…“ Jan 15:11

Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Pokud si myslíš, že je dnes všechno špatně, představ si svět, ve kterém žili a sloužili Kristovi učedníci. Nad všemi národy, včetně Izraele, vládla Římská říše. Daně vzrostly do závratné výše. Svoboda slova a náboženství byla tak okleštěná, že jsi mohl být klidně uvězněn nebo popraven jen za to, že jsi křesťanem. Nemorálnost a zvrácenost byly nejen tolerovány, ale dokonce ceněny. Kristovi učedníci nakonec stejně pro svou víru skončili na popravišti. Přesto jim Ježíš zasliboval, že jeho radost „bude v nich“ a že bude dokonce „plná“. 
Nedovol proto, aby současné světové dění prosáklo do tvého postoje vykoupeného Božího dítěte. Ano, zprávy nejsou nikterak povzbudivé. Ale jsou tu také dobré zprávy. Příštích pár dnů se podíváme na některé z nich: 
1) Muslimové přicházejí ke Kristu rychleji než kdykoliv předtím. Ve své knize Vítr v domě islámu píše David Garrison, že v muslimském světě se objevuje něco neslýchaného: „Žijeme uprostřed největšího obrácení muslimů ke Kristu v historii,“ říká a uvádí důkazy o silných křesťanských hnutích, která započala mezi muslimy již kolem roku 2000. 
2) Evangelium mění Čínu. Před několika lety informoval deník The Telegraph, že křesťanství v Číně roste tak rychle, že do roku 2030 bude Čína s největší pravděpodobností považována za křesťanskou zemi. Vzhledem k ekonomickému potenciálu Číny to bude mít obrovské dopady. 
Raduj se a nedovol, aby tě špatné zprávy připravily o radost.

 

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám (2)

„… Hospodinova radost je vaše síla!“ Nehemjáš 8:10, B21

Když Nehemjáš psal slova: „… Hospodinova radost je vaše síla!“ (Nehemjáš 8:10, B21), Boží lid právě po svém návratu ze sedmdesátiletého zajetí v Babyloně obnovoval Jeruzalém. Po celou dobu obnovy byl sužován přesilou okolních nepřátelských národů. Podobně hrozivého ražení jsou zprávy, které slýcháme v současnosti. Ale jsou tu také dobré zprávy:
1) Žijeme v době enormního zakládání církví. Religionista Ed Stetzer říká, že nové sbory ve Spojených státech vznikají mnohem rychleji, než zanikají ty staré – a výzkumy ukazují, že 60 až 80 procent těch, kdo se připojují k novým sborům, pochází z necírkevního prostředí. To platí i pro jiné národy. Znamená to, že evangeliem je dnes zasaženo více lidí, než když mrtvé náboženské církve evangelizaci sice hlásaly, ale nedělaly ji.
2) Latinská Amerika zažívá politické a duchovní probuzení. Politická změna ve Venezuele je dalším důkazem, že levicové vlády ztrácejí moc. Podobné protikorupční kampaně probíhají v Argentině, Brazílii a dalších latinskoamerických zemích – v době, kdy evangelikální církve nebývale rostou.
3) Bible je stále nejoblíbenější knihou vůbec. Je také nejprodávanější a nejrozšířenější knihou na světě. Za posledních pět desetiletí byly vytištěny a prodány téměř čtyři miliardy kusů – to vysoce převyšuje jakoukoliv jinou knihu. 
Nedovol proto, aby tě špatné zprávy připravily o radost. Pokud ses nechal infiltrovat negativismem a strachem kvůli tomu, co se děje ve světě, stiskni „své resetovací tlačítko radosti“ a obnov svůj duchovní život. Bůh je v pohybu a všichni, kdo v něho věří, mají co oslavovat.

 

Neztrácej radost kvůli špatným zprávám (3)

„Ve tvém jménu radují se celé dny…“ Žalm 89:17, B21

Ano, jsou oblasti naší kultury, které se staví nepřátelsky vůči křesťanské víře. Ale popularita filmů produkovaných během několika posledních let a založených na víře zaskočila dokonce i Hollywood. Mezitím vzrostla popularita učitelů Bible na sociálních sítích natolik, že mají počet shlédnutí jako světské celebrity typu Katy Perry nebo Lady Gaga. Velké množství křesťanského obsahu na YouTube je ohromující. Zůstaň v obraze a sleduj kulturu kolem nás, abys mohl lidem zodpovědět jejich otázky. Pamatuj, že Ježíš řekl: „… zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18). Bůh je stále na trůnu. Poslední kniha Bible nám připomíná, že až se naplní čas a Ježíš se vrátí na zem, přijde jako vítěz. Všichni jeho nepřátelé se před ním skloní a uznají jeho panství. „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno … a … každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán“ (Filipským 2:9–11). 
Bůh tě povolal, abys chodil v nadpřirozeném pokoji, lásce a radosti. Jako jeho vykoupené dítě jsi občanem jiného království – Božího království na Zemi. Chceš vědět, jak to všechno skončí? „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků“ (Zjevení 11:15, ČSP). Chceš znát svůj osud? Představ si extázi fanoušků, jejichž tým právě vyhrál mistrovství světa v ledním hokeji nebo ve fotbale – tak to budeme prožívat my!