Aktivity

Stanice v Bílovci

Pravidelná shromáždění konáme každé úterý v Kulturním domě v Bílovci se začátkem v 17:30. Kromě běžné náplně bohoslužby je ve vedlejší místnosti zajištěná služba dětem. Každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 se scházíme u jedné sestry doma, kde máme čas věnovat se osobním potřebám lidí, modlitbě a studiu Bible. Kromě toho se dle potřeb nepravidelně konají i …

Zobrazit stránku »

Misionář sboru

Služba Vaška Bednáře. Již od svého obrácení v roce 1991 vnímá silné Boží povolání do zemí bývalého Sovětského svazu. Od roku 1996 do roku 2001 byl vedoucím Nadačního fondu Nehemia. V současné době je misionářem sboru Apoštolské církve v Havířově a do konce roku 2015 byl zapojen do projektu „Podpora dětských domovů a práce na ulici s …

Zobrazit stránku »

Bratrská setkání

Tyto setkávání mají napomáhat k budování mužů, aby se stali opravdovými MUŽI, milujícími své manželky a být příkladnými otci. Tyto setkání se konají pravidelně 2x ročně.

Zobrazit stránku »

Služba sestrám

PŘEDSTAVENÍ SESTERSKÉHO TÝMU Milé ženy a dívky, jistě jste zaznamenaly, že 5. prosince pořádáme třetí sesterské setkání, na které chceme pozvat vás i ženy z okolních sborů. Asi si kladete otázky, kdo, jak a proč je v tom všem zapojen, a tak se vám chceme trochu představit. Vše začalo, když Věrka Dršťáková z více důvodů …

Zobrazit stránku »

Služba v nemocnici

Náš tým se skládá z pěti sester a jednoho bratra, a chodíme do nemocnice pravidelně co 7 týdnů vždy ve čtvrtek a v sobotu. Většinou navštěvujeme oddělení geriatrie a LDN. Hodně nemocných je nechodících, a tak sloužíme slovem, modlitbou, písněmi a předáváním letáčků. Kristina Farniková

Zobrazit stránku »

Kurzy Alfa

Kurz Alfa tvoří série promluv na základní témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je  pohodová a zábavná. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy. Alfa je příležitost pro …

Zobrazit stránku »

Chválící týmy

Nedílnou součástí každé nedělní bohoslužby jsou také chvály. Neboli písně, kterými vyjadřujeme Pánu Bohu vděčnost a díky za vše co pro nás udělal a kým pro nás je. Je to vlastně jiná forma modlitby,  a to prostřednictvím hudby a zpěvu. CHVÁLÍCÍ TÝM NABOSO  CHVÁLÍCÍ TÝM Břeti Dršťáka PRAMÍNKY ŽIVÉ VODY CHVÁLÍCÍ TÝM MLÁDEŽNÍKŮ

Zobrazit stránku »

Mládež

Ahoj! Jsme mladí lidé, kteří ve svém životě dali prostor Bohu, našli v Něm naději a životní smysl. Společně se scházíme, povídáme si, bavíme se, hrajeme fotbálek, modlíme se, učíme se z Bible a užíváme si naše mládí s naším skvělým Bohem. Chceme tvořit komunitu mladých lidí, kteří žijí podle principů Bible, mají srdce pro …

Zobrazit stránku »

EXIT

Pod práci mládeže spadá také pravidelná činnost klubu Exit, kdy se každý druhý čtvrtek od 17:30 v klubu 3NYTY schází mladí lidé ve věku mezi 15 a 20 lety. Na „exitech“ jsou probírána současná témata zajímavou formou. Témata se týkají vztahů, ať už rodinných, mezi přáteli, tak vztahů mezi klukem a holkou a lásky vůbec. …

Zobrazit stránku »

Klub Samuel

Setkávání klubu Samuel probíhá během každotýdenní nedělní bohoslužby. Slouží k tomu, aby dětem všech věkových kategorií byly jednoduchou formou přiblíženy příběhy a biblické pravdy.

Zobrazit stránku »

Royal Rangers

Royal Rangers Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální. Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit …

Zobrazit stránku »

Divadlo NaHraně

Divadlo NaHraně je kulturně-osvětový útvar nabízející prezentaci převážně divadelní činnosti na akcích sboru se zaměřením na evangelizaci a přivádění lidí ke Kristu.

Zobrazit stránku »

Služba cizincům

Služba cizincům je zaměřena především na zvěstování evangelia mezi příslušníky ostatních národů v České republice a krátkodobou misii v zahraničí. Naším cílem je přinášet evangelium cizincům podnikajícím na území České republiky, uprchlíkům a běžencům, kteří čekají na azyl, lidem, kteří se rozhodli přebývat v naší zemi dlouhodobě a integrují se do českého prostředí, cizincům s …

Zobrazit stránku »

Kurzy, semináře

Kurzy alfa Kurzy Alfa probíhají 2x ročně, na jaře a na podzim. Třináct večerů zaměřených na základní otázky křesťanské víry. Setkání jsou vždy spojená s dobrou večeří, úvodním proslovem na dané téma a časem, kdy se věnujeme diskuzi a otázkám přítomných. Kurz je v prvé řadě zaměřen na nevěřící lidi, kteří hledají odpovědi na své otázky, …

Zobrazit stránku »