Organizace

Nadační fond Nehemia

Jsme nezisková organizace oficiálně registrovaná od roku 1992. Cílem NF Nehemia je přinášet změnu do lidských životů, pomáhat lidem v nouzi a reagovat na mimořádné události jako jsou povodně, katastrofy či válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé projekty ve více než 14 zemích světa a zde spolupracujeme s místními pracovníky, čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková …

Zobrazit stránku »

o.s. Veselé rukavice

Občanské sdružení VESELÉ RUKAVICE Občanské sdružení Veselé rukavice je sdružení občanů, (aktivních křesťanů), kteří usilují o misijní, výchovnou a preventivní práci mezi dětmi a mládeží. Práce s dětmi je zaměřená na: organizování dětských klubů, krátkodobých i dlouhodobých dětských ozdravných pobytů, loutkových představení, organizování seminářů pro další zájemce o podobnou činnost, realizaci preventivních programů. Heslo rukavice: „Ruka …

Zobrazit stránku »

o.s. ZIP

Občanské sdružení ZIP Celoroční služby sociální prevence, zaměřené na děti a mládež trávící svůj volný čas rizikovým způsobem, byly realizované v projektech nízkoprahových klubů Klub 3NYTY a PECKA i v ulicích města v projektu STREETWORK TEENS. V projektu besed ZDRAVÁ MLÁDEŽ probíhaly na havířovských základních školách interaktivní přednášky s tématy: Prevence šikany, Alkohol a kouření, Dospívání, Partnerské vztahy, Sex …

Zobrazit stránku »