↑ Return to Galerie

Enrichment Journal

„Tento časopis vychází v původní, tištěné anglické verzi již řadu let a v posledních letech vznikají elektronické verze v různých jazykových mutacích. Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers nyní nabízí i českou verzi. Časopis je určen především pastorům a služebníkům, okruh čtenářů však bude jistě širší,“ uvádí za celý realizační tým Radek Smetana.

Jak Radek Smetana vysvětlil, Enrichment znamená obohacení. Čtyřikrát do roka se budete moci spolu s autory článků zamyslet nad aktuálními tématy dnešního křesťanského života a obohatit tak své vlastní vnímání daných témat. Jednotlivá čísla časopisu jsou zaměřena monotematicky a snaží se vycházet vstříc hlavně pastorům a křesťanským služebníkům tím, že poskytují aktuální vhled do daného tématu, a to především z letniční perspektivy. Spektrum autorů však letniční okruh přesahuje a najdete mezi nimi i další, v evangelikálním světě dobře známá jména.