O nás

Jsme společenstvím milující Krista a lidi.

Vítáme Vás na webových stránkách Apoštolské církve v Havířově.

Kdo jsme

Jsme sborem Apoštolské církve, která patří mezi evangelikální církve. Scházíme se pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně na Selské ulici. Náš sbor je otevřeným společenstvím lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem osoba Ježíše Krista, podle jehož největšího přikázání se snažíme žít: milovat Boha a lidi …

Zobrazit stránku »

Adresa sboru

Adresa sboru: ul. Selská 29/394 73601 Havířov – Bludovice mobil: (+420) 739 600 141 e-mail: kancelar@achavirov.cz Číslo účtu: FIO banka Havířov č.ú. 2200461919/2010 IČO: 63024829 ———————————————————– Bohoslužby se konají každou neděli v 9,30. Mapa kde nás najdete

Zobrazit stránku »

Vyznání víry

Vyznání víry Apoštolské církve Věříme, že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života. v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, …

Zobrazit stránku »

Starší sboru

Starší sboru Apoštolské církve v Havířově. Pastor sboru je statutárním zástupcem sboru. Je povinen svědomitě duchovně pečovat o členy v jemu svěřeném sboru a zodpovídá za věrouku, duchovní stav a práci sboru. a)      Spravuje sborové bohoslužby, přípravu pracovníků, biblické vyučování, křty a vysluhování Večeře Páně, pohřby, svatby, požehnání dětem, pastorační péči o členy a vykonávání …

Zobrazit stránku »

Zaměstnanci sboru

Zaměstnanci sboru. Pracovní tým: Petr Špok – vede radu starších, tým zaměstnanců a věnuje se službám sboru a duchovní službě jednotlivcům. Břetislav Dršťák – spravuje a koordinuje veškeré dění na modlitebně, navštěvuje seniory s Večeří Páně a vyřizuje rozsáhlejší administrativní úkoly. Jindřiška Římanová– věnuje se především vedení účetnictví, korespondenci a podílí se na mnoha aktivitách …

Zobrazit stránku »

Domácí skupinky

Cílem domácích skupinek je zapojení co největšího počtu lidí do skupinek a tím i do života sboru, pastorační péče o tyto lidi a naplňování jejich potřeb. Pomáháme lidem odkrýt jejich dary, podporujeme další duchovní růst a následné zapojení do služby Bohu. Chceme též vzbuzovat v lidech evangelizační myšlení a starost jeden o druhého, vzájemnou podporu a …

Zobrazit stránku »

Sborová knihovna

Seznam všech knih v naší sborové knihovně. Knihy je možné si zapůjčit každou neděli po bohoslužbě v malém sále. [warning]Seznamy ke stažení: Seznam A, Seznam B, Seznam C, Seznam D.[/warning] . nové číslo Autor Název knihy      1 A „vyd.Slovo života“ Pamětní věci aneb běh života jana Jílka      2 Aa,b Ackermann Michael Rocky      …

Zobrazit stránku »

Chráněno: Pro členy sboru

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »