↑ Return to O nás

Starší sboru

Starší sboru Apoštolské církve v Havířově.

Pastor sboru je statutárním zástupcem sboru. Je povinen svědomitě duchovně pečovat o členy v jemu svěřeném sboru a zodpovídá za věrouku, duchovní stav a práci sboru.

a)      Spravuje sborové bohoslužby, přípravu pracovníků, biblické vyučování, křty a vysluhování Večeře Páně, pohřby, svatby, požehnání dětem, pastorační péči o členy a vykonávání kázně.

b)      Vede setkání Rady starších. Ve spolupráci s Radou starších a se sborem vykonává duchovně výchovnou, pastorační a evangelizační činnost ve sboru i mimo něj a zodpovídá za ni.

  1. Pastor navrhuje Radě starších druhého pastora, popř. další pomocné pastory.
  2. Druhý pastor pomáhá pastorovi při plnění jeho povinností. Na základě písemného pověření jej zastupuje a je statutárním zástupcem.
  3. Odpovědnost za sbor nese pastor sboru, druhý pastor a Rada starších.

Viz: Ústava Apoštolské církve ČÁST IV § 6, 7 a 8.

 

Petr Špok-1

Petr Špok
pastor sboru

Leoš Cásek - vyřezaný

Leoš Cásek 
2. pastor

Palo Bubík-1

Pavel Bubík
starší sboru

Peťa Bubik

Petr Bubik
starší sboru

Břeťa Dršťák

Břetislav Dršťák
diakon