↑ Return to Aktivity

Služba cizincům

Služba cizincům je zaměřena především na zvěstování evangelia mezi příslušníky ostatních národů v České republice a krátkodobou misii v zahraničí. Naším cílem je přinášet evangelium cizincům podnikajícím na území České republiky, uprchlíkům a běžencům, kteří čekají na azyl, lidem, kteří se rozhodli přebývat v naší zemi dlouhodobě a integrují se do českého prostředí, cizincům s krátkodobým pobytem v ČR.