↑ Return to O nás

Domácí skupinky

Cílem domácích skupinek je zapojení co největšího počtu lidí do skupinek a tím i do života sboru, pastorační péče o tyto lidi a naplňování jejich potřeb. Pomáháme lidem odkrýt jejich dary, podporujeme další duchovní růst a následné zapojení do služby Bohu. Chceme též vzbuzovat v lidech evangelizační myšlení a starost jeden o druhého, vzájemnou podporu a povzbuzování. Skupinky nejsou uzavřené, počet osob není rozhodující, při větším počtu stálých členů se skupinka rozdělí. A vznik nové skupinky je jedním z našich cílů.

skupinkaKde se scházíme:

u Povolných – úterý v 18:30h (vede Luděk Povolný)

u Novotných – každé druhé úterý v 18:30h (vede Vašek Bednář)

u Kudělků – každé druhé úterý v 17:00h (vede Vašek Bednář)

u Vránů – každá druhá středa v 17:00h (vede Vašek Bednář)

na Šumbarku – středa v 16:00h (vede Jindřiška Římanová)

u Holinků – středa v 18:00h (vede Uršula Holinková)

u Adamusů – 1. sobotu v měsíci v 18:00h (vede Věrka Adamusová)

u Bubíků – neděle 18:00h (vede Pavel Bubík)