↑ Return to Aktivity

Klub Samuel

Setkávání klubu Samuel probíhá během každotýdenní nedělní bohoslužby. Slouží k tomu, aby dětem všech věkových kategorií byly jednoduchou formou přiblíženy příběhy a biblické pravdy.