Kalendář

Kalendář pravidelných akcí:

MLÁDEŽ – každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hodin, v ostatní pátky je mládež od 17:30 hodin v Klubu 3NYTY

EXIT – každý druhý čtvrtek od 17:30 v Klubu 3NYTY

 

AKCE v r. 2017

*** ve středu 17. 10. v 18:00 proběhnou v MS MODLITBY SESTER

*** v pátek 20. 10. v 18:00 proběhne ve VS OČEKÁVÁNÍ PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ

*** v sobotu 11. 11. v 15:00 proběhne ve VS XVII. SETKÁNÍ ŽEN A DÍVEK