Kalendář

Kalendář pravidelných akcí:

MLÁDEŽ – každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hodin, v ostatní pátky je mládež od 17:30 hodin v Klubu 3NYTY

EXIT – každý druhý čtvrtek od 17:30 v Klubu 3NYTY

KURZ ALFA – od 09. března do 25. května každý čtvrtek v MS od 18:00

 

AKCE v r. 2017

*** ve středu 14. 06. v 18:00 proběhnou v MS MODLITBY SESTER

*** v pátek 23. 06. v 18:00 proběhne ve VS OČEKÁVÁNÍ PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ