Zvol si postoj vděčnosti

Zdroj: spkd.cz

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ Žalm 103:2

Na lavičce v parku sedí depresivní muž a nad ním stojí policista, který se snaží zjistit, o co jde. „Stalo se vám něco?“ „Ano,“ plačtivě na to muž, „před několika měsíci mně můj dědeček odkázal 500 000 dolarů a nějaké ropné vrty.“ Policista se Číst zbytek položky »

Hledej v druhých to nejlepší

Zdroj: spkd.cz

„Tento poklad máme však v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

K nejhoršímu ze sporů, o kterých čteme v Bibli, došlo v jednom z nejlepších týmů všech dob – mezi Pavlem a Barnabášem. O co šlo? O Jana Marka. Barnabáš ho chtěl vzít na jejich další misijní cestu, Pavel však ne. Proč? Pavla totiž pobouřilo, že si Jan Marek chtěl vzít dovolenou pro rodinu. (Lidé vášnivě zaujatí svým záměrem Číst zbytek položky »

24.09.2017 Petr Špok – Pojďte ke mně

Matouš 11:28-30 Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Hlavní myšlenka: Pozvání k odpočinutí má širší význam

07.05.2017 Mirka Cásková – Víc než chvála

Dobrá zpráva pro Davídka.

V pondělí 18.9.2017 na Davídkovém facebookovém profilu jeho otec Sergej napsal:

Zdravím vás.

Nemůžu udržet emoce, co se dnešního pondělního rána stalo!

Ráno jsem jako obyčejně vstal z postele a než se vydal do nemocnice, vypil jsem si ranní kávu, přečetl zprávy na internetu, popřál všem známým k narozeninám, a pak se to stalo. Přišla nová zpráva z messengeru. Byla to zpráva z banky. Ale ne jen tak Číst zbytek položky »

Transplantace kostní dřeně pro Davida – pomozte prosím.

Do termínu platby za transplantaci kostní dřeně pro Davídka zbývá ještě 24 dní. Díky Vám může N. f. Nehemia již nyní poskytnout 10 500 eur, které jste na tento účel darovali. Stále však ještě schází poměrně dost vysoká částka ve výši 61 000 eur, kterou rodina není schopná zajistit. Pokud máte touhu podílet se na záchraně tohoto chlapce, můžete do 1. 10. zaslat svůj příspěvek na účet N.f. Nehemia 100113352/0300 v. s. 1003. Nasťa s rodinou je velice dojatá za Vaši dobrotu a štědrost. Nesmírně si váží vaší pomoci a je vděčná za částku, kterou jste již věnovali.

17.09.2017 Václav Bednář – S křížem, za Kristem.

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 

Hlavní myšlenka: Naplňme zákon Kristův, nesme svůj kříž a kažme evangelium.

Rozvíjej potenciál svého dítěte.

Zdroj: spkd.cz

„… upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice…“ 2. Timoteovi 1:5, ČSP

Říká se, že Timoteus se stal apoštolem, když mu bylo sedmnáct. Byl Pavlovým duchovním synem a nástupcem. Podíl na tom měly dvě ženy: babička Lois a jeho matka Euniké. Zajímavé je, že o otci ani dědečkovi se v Bibli nemluví. Rodič Číst zbytek položky »

Tři klíče k duchovnímu růstu a dozrávání

Zdroj: spkd.cz

„… dokud ve vás nebude zformován Kristus…“ Galatským 4:19, ČSP

Tři biblické klíče, které ti pomohou růst a duchovně zrát: 
1) Početí. Vychází z důvěrnosti mezi dvěma lidmi, kteří milují jeden druhého. Pohleď, jak čistá a nekonečná je láska, kterou tě Bůh miluje (viz 1. Janova 3:1). Číst zbytek položky »

10.09.2017 Petr Špok – Přikázání

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky