Bůh má plán – důvěřuj mu

Zdroj: spkd.cz

„… působí všechno podle rady své vůle…“ Efezským 1:11, ČSP

Bible říká: „Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Někdy se modlíme za určitou věc, protože věříme, že je to pro nás dobré. Ale Bůh, který má pro náš život plán, ví, co je dobré a co by dobré nebylo. Ruth, Číst zbytek položky »

Jdi za svým snem

Zdroj: spkd.cz

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9

Když přišel čas, aby Jozue nastoupil na Mojžíšovo místo, Bůh mu řekl: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Tobě dnes Bůh říká totéž. Chce, abys šel za tím snem, který ti vložil do srdce! Číst zbytek položky »

Porozumění Boží vůli

Zdroj: spkd.cz

„Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Efezským 5:17

Když víš, že naplňuješ Boží vůli pro svůj život, máš pokoj navzdory nepříznivým okolnostem. Máš jistotu, že můžeš kdykoliv přistoupit k Bohu s důvěrou, že on se postará o to, co potřebuješ. Ptáš se, jak můžeš vědět, že jsi v Boží vůli? Podle Číst zbytek položky »

Zůstávat v Boží lásce.

„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ Jan 15:9

Když někdo řekne: „Udělej si pohodlí, buď jako doma,“ znamená to, že jsi u něj vítaný a přijatý. A právě to myslel Ježíš, když řekl: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15:9). 
Nikdo tě nikdy nemiloval a nikdy tě nikdo nebude tolik milovat jako Bůh. Důvod, proč Číst zbytek položky »

29.10.2017 Petr Špok – Patříme k těm, kdo věří.

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hlavní myšlenka: Naše víra musí cítit.

22.10.2017 Ilja Leonov – Zůstávejte v Kristu

Trpělivost, láska a povzbuzení

Zdroj: spkd.cz

„Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ Žalm 73:2

Kdyby ses setkal s Asafem, který napsal některé žalmy, pravděpodobně by sis myslel, že neměl žádné problémy. Ale mýlil by ses: „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ (Žalm 73:2). Potom na konci žalmu dělá obrat o sto osmdesát stupňů a píše: „Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude Číst zbytek položky »

22.10.2017 Ilja Leonov – Zůstávejte v Kristu

Jan 15:5-6 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

Vztah a přátelství

Zdroj: spkd.cz

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.“ 1. Janova 1:6

Bůh bere zodpovědně tvůj vztah s ním. V okamžiku, kdy jsi dal svou důvěru Ježíši Kristu, jeho Synu, stal ses plně přijatým členem rodiny. Ty jsi ale zodpovědný za to, jaké máš společenství s Bohem. Bible říká: „Říkáme-li, že s ním máme společenství, Číst zbytek položky »

Tři pravidla pro správnou reakci.

Zdroj: spkd.cz

„… vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ 1. Tesalonickým 5:15

Kdosi řekl: „Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, pak máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.“ Buďme upřímní – kvůli síle své osobnosti mají někteří z nás sklon používat kladivo tam, kde by se lépe hodil jemnější přístup. Pokud je to Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky